Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Остало образовно особље или особље које ради са школама

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.4Остало образовно особље или особље које ради са школама

Last update: 16 September 2022

Закон о основама система образовања и васпитања признаје низ радних места која могу да постоје у предшколским установама и школама, у складу са образовним програмима и потребама установе. То су:

  • педагошки асистенти;
  • библиотекари;
  • ликовни педагози;
  • музички педагози;
  • педагози физичког васпитања;
  • логопеди;
  • андрагози;
  • социјални радници;
  • дефектолози.

Њихови радни задаци и програм рада одређују се Правилником о програму рада стручних сарадника. Сви услови службе, услови за именовање, правила за разрешење, професионални статус и друго исти су као и за наставнике. За више информација погледајте одељак Наставници и друго наставно особље.