Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Реформе у области високог образовања

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

14.4Реформе у области високог образовања

Last update: 29 March 2024
On this page

2024

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ) је почетком 2024. прошло кроз процес прелиминарне пријаве за акредитацију пред Светском федерацијом за медицинско образовање и проглашен је квалификованим, након чега је постигнут договор о подношењу главне пријаве. Овај процес ће дипломцима медицине омогућити пријаву Образовној комисији за стране дипломце медицине (Educational Commission for Foreign Medical Graduates -ECFMG) и приступ различитим могућностима за даље усавршавање и каријеру у иностранству.

Током 2024. године НАТ ће закључити уговор о сарадњи са медицинским факултетима у Србији и наставити са главном апликацијом. Према процедури и стандардима успостављеним од стране Светске федерације за медицинско образовање, медицински факултет мора започети поступак акредитације студијског програма интегрисаних академских студија медицине, при чему стручни тим федерације надгледа сам поступак.

2023

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије постало је пуноправни члан Међународне Мреже Агенција за Осигурање Квалитета у високом образовању (INQAAHE). INQAAHE је основана 1991. године и данас је светско удружење са више од 300 чланова чија је главна сврха да промовише и унапреди изврсност у високом образовању кроз активну подршку међународне заједнице агенција за осигурање квалитета. Мрежа се фокусира на развој теорије и праксе осигурања квалитета, размену и разумевање политика и акција њених чланова и промоцију осигурања квалитета у корист високог образовања, институција, студената и друштва у целини.

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању је национално независно тело надлежно за обављање послова акредитације, оцењивања квалитета високошколских установа и њихових јединица, евалуације студијских програма и обезбеђења квалитета у високом образовању. Ово тело је основано 2018. године од стране Владе Републике Србије, у складу са Законом о високом образовању из 2017. године. Основано је са циљем да  унапреди високо образовање у Србији обезбеђивањем његове усклађености са међународно признатим стандардима за акредитацију и обезбеђење квалитета, као и подизање нивоа обучености рецензената и обезбеђивање њихове независности и њиховог професионалног и етичког поступања у процесу акредитације и обезбеђења квалитета.

2022

У овој области није било реформи.