Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Политичке, социјалне и економске околности и трендови

Serbia

1.Политичке, социјалне и економске околности и трендови

Last update: 14 December 2023

Република Србија се налази делимично у централној Европи (у Панонској низији), а делом у југоисточној Европи (на централном Балкану). Укупан број становника земље је 7.186.862, са Србима као највећом етничком групом (83,3%). У Србији је званични језик српски, док националне мањине имају право на употребу свог језика на националном, покрајинском и општинском нивоу.  

Образовање у Србији уређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Основно образовање се састоји од осам разреда и обавезно је. Након основног образовања ученици похађају гимназије (четири године) или средње стручне школе (две до четири године).