Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Остале димензије интернационализације у високом образовању

Serbia

13.Mobility and internationalisation

13.5Остале димензије интернационализације у високом образовању

Last update: 14 December 2023

Србије је ушла у Болоњски процес усвајањем Болоњске декларације 2003. године и усвајањем Лисабонске конвенције о признавању квалификација из области високог образовања у региону Европе 2004. године. Циљ ових поступака била је хармонизација образовног система Србије са образовним системима земаља ЕУ; другим речима, улазак у Европски простор високог образовања (European Higher Education Area – EHEA). У складу са тим, Србија је усвојила Закон о високом образовању 2005. године као реформски закон који је те циљеве требало да учини правно обавезујућим за све ВШУ у Србији.  

Мобилност стипендија

Фонд за младе таленте обезбеђује стипендије за око 500 студената годишње за студирање у иностранству. Један од услова за студенте је да морају да се врате у Србију након завршетка студија, и проведу најмање 5 година радећи у Србији.