Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Вођење и саветовање у високом образовању

Serbia

12.Educational support and guidance

12.6Вођење и саветовање у високом образовању

Last update: 14 December 2023

Академско вођење

У складу са Законом о високом образовању, центри за каријерно вођење, саветовање и подршку студентима препознати су као важан део универзитета и факултета који су задужени за континуирано саветовање и подршку студентима. Ови центри пружају не само информације у вези са каријерним вођењем, него и организују активности у вези са академским усмеравањем и образовне активности као што су радионице, предавања, курсеви и обуке. Ови центри такође пружају програме подршке студентима прве године, организују панел дискусије за студенте, округле столове са алумни студентима итд. Осим ових центара, свака високошколска установа има студентску службу која пружа различите информације о административним аспектима студирања, као и релевантне информације о процесу уписа, програмима студија, семестрима, стипендијама, правилној и увремењеној пријави испита, завршним радовима и административним корацима у вези са завршавањем високог образовања и документацијом. 

Психолошко саветовање

Према Закону о високом образовању, центри за каријерно вођење, саветовање и подршку студентима могу да пружају психолошко саветовање. Ово је опциони тип подршке. 

Каријерно вођење

Као што је већ поменуто, према Закону о високом образовању, центри за каријерно вођење имају важну улогу на универзитетима и факултетима, посебно у области каријерног вођења. За разлику од других европских земаља у којима универзитетски центри за развој каријере имају дугу традицију, први каријерни центри у високом образовању у Србији отворени су 2010. године. 

Многи центри пружају индивидуално каријерно вођење и саветовање (уживо и онлајн), групне сесије везане за област управљања каријером, радионице, предавања, курсеве и обуке. Центри имају веома активну сарадњу са привредом и послодавцима, па у складу са тим, организују програме праксе и друге програме тестирања за своје студенте, као и заједничке догађаје са компанијама. Центри за развој каријере такође пружају могућност сарадње са студентским организацијама, учешће на летњим школама, виртуелним симулацијама разговора за посао, као и комуникацију са будућим послодавцима итд. Осим тога што пружају услуге каријерног вођења и саветовања, ови центри обично пружају и информације о могућностима мобилности студената.

Предвиђања тржишта рада се не спроводе, иако се истраживања о будућим потребама тржишта рада редовно спроводе међу послодавцима. 

Треба напоменути да, осим центара за развој каријере на универзитетском нивоу, постоји и већи број центара за развој каријере на факултетима који су чланови тих универзитета. Универзитетски центри за развој каријере су успоставили добру међусобну сарадњу, што је за последицу имало стварање Асоцијације каријерних центара универзитета Србије 2012. године.  

Према Закону о дуалном моделу студија, главна улога центара за каријерно вођење у оквиру високошколских установа је пружање подршке развоју каријере студената и подстицање њихове иницијативе у планирању каријере и постављању каријерних циљева. Центар за каријерно вођење такође пружа саветовање студентима током избора радног места и праксе. Уопштено говорећи, Закон препознаје значај активности каријерног вођења и саветовања ученика које се остварује кроз умрежавање центара за каријерно вођење ВШУ, средњих школа и предузећа. 

Други важан документ за пружање услуга каријерног вођења у оквиру високошколских установа је Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања усвојен 2019. године, којим су дефинисани кључни елементи квалитета услуга у четири области стандарда услуга каријерног вођења: 

Стандарди вештина управљања каријером дефинишу кључне исходе квалитетних услуга каријерног вођења и саветовања и могу послужити као смерница за дефинисање циљева и исхода активности које установа пружа. 

Стандарди компетенција каријерних практичара су смернице за самооцењивање практичара каријерног вођења, као и за носиоце програма стручног усавршавања за практичаре. 

Стандарди организације услуга каријерног вођења дефинишу кључне услове за квалитетне услуге у погледу простора, запослених, документације и других ресурса. 

Стандарди програма каријерног вођења дефинишу кључне елементе квалитетног програма за услуге каријерног вођења и саветовања као што су циљна група, циљеви, активности и методе, евалуација и праћење итд.