Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Вођење и саветовање у високом образовању

Serbia

12.Educational support and guidance

12.6Вођење и саветовање у високом образовању

Last update: 16 September 2022

Каријерно вођење

За разлику од других европских земаља у којима универзитетски центри за развој каријере имају дугу традицију, први каријерни центри у високом образовању у Србији отворени су пре нешто више од деценије. У једној од скоријих реформи Закона о високом, каријерни центри су препознати као важни делови високошколских институција са улогом у континуираном каријерном вођењу и саветовању студената. Центри за развој каријере пружају информације о развоју каријере и организују едукативне активности на тему управљања каријером, какве су радионице, предавања и курсеви обуке. Многи центри пружају услуге каријерног вођења и саветовања и у самој установи и на мрежи (онлајн). Центри активно сарађују са пословном заједницом и организују програме стручне праксе и друге програме пробног рада за своје студенте, као и заједничка дешавања са привредним друштвима. Предвиђања тржишта рада се не спроводе, иако се истраживања о будућим потребама тржишта рада редовно спроводе међу послодавцима. Њихове услуге су доступне студентима, и бившим и будућим. Осим тога што пружају услуге каријерног вођења и саветовања, ти центри обично пружају информације о могућностима мобилности студената.

Треба напоменути да, осим центара за развој каријере на универзитетском нивоу, постоји и већи број центара за развој каријере на факултетима који су чланови тих универзитета. Универзитетски центри за развој каријере су успоставили добру међусобну сарадњу, што је за последицу имало стварање Асоцијације каријерних центара универзитета Србије 2012. године.

Да би подржала развој талентоване омладине, Влада Републике Србије је основала Фонд за младе таленте, који функционише у оквиру Министарства омладине и спорта. Из тог фонда се сваке године награђује 3300 студента и ученика. Да би студенти и ученици добили подршку за даљи професионални и образовни развој, у оквиру Фонда за младе таленте основан је Центар за каријерно вођење и саветовање младих талената. Тај центар пружа услуге каријерног вођења и организује радионице и релевантне догађаје и сарађује са пословном заједницом како би се талентима помогло да стекну практично радно искуство путем стручних пракси и сличних програма. 

Ново усвојени Закон о дуалном моделу студија прецизније дефинише улогу каријерних центара на високошколским установама наводећи да ти центри требају пружити подршку развоју каријере студената и подстаћи њихову иницијативност у планирању каријере и постављању каријерних циљева. Центар за каријерно вођење такође пружа услуге саветовања за студенте у процесу пријаве за праксу и стажирање. Генерално, Закон препознаје важност активности каријерног вођења и саветовања за студенте, што се остварује умрежавањем каријерних центра високошколских установа, средњих школа и компанија.

 

Још један важан документ за спровођење услуга каријерног вођења и саветовања у високошколским установама је Правилник о услугама каријерног вођења и саветовања који дефинише кључне елементе осигурања квалитета услуга.