Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Особље задужено за вођење и саветовање у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.3Особље задужено за вођење и саветовање у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Last update: 14 December 2023

Особље задужено за вођење и саветовање су школски психолози и педагози. Да би се запослила као школски психолог или педагог, особа мора да има факултетску диплому из једној од тих области (или звање бечлора или мастера), стечених најмање 30 ЕСПБ у предметима о психологији, педагогији и наставним методама, најмање 6 ЕСПБ праксе рада у образовној установи и дозволу за рад (што подразумева положен стручни испит). Такође, морају бити испуњени и сви други општи услови за запошљавање наведени у одељку Руководство у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Радни задаци и програм рада за психологе и педагоге одређују се Правилником  о програму рада стручних сарадника. Сви услови службе, услови за именовање, правила за разрешење, професионални статус и други услови исти су као и за наставнике. За више информација погледајте одељак Наставници и друго наставно особље