Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Студије првог степена

Serbia

7.Higher education

7.2Студије првог степена

Last update: 14 December 2023

Студије првог циклуса се организују у свим установама високог обрзовања у Србији. За упис на студијске програме првог циклуса треба завршити четворогодишњу средњу школу и положити пријемни испит.

У образовном систему Србије још увек не постоје акредитовани програми кратког циклуса за академске или струковне студије.