Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Финансирање образовања и обука одраслих

Serbia

3.Финансирање образовања

3.3Финансирање образовања и обука одраслих

Last update: 16 September 2022

Основни принципи финансирања

Општи циљеви образовања одраслих у Србији, у друштвеном погледу, јесу оснаживање образовне структуре, повећање могућности запошљавања, смањење сиромаштва, стварање основе за економски развој и повећање флексибилности радне снаге и опште унапређење квалитета живота. Потреба да се поново уђе у систем образовања произилази из слабе образовне структуре опште популације, високе стопе незапослености, слабе образовне структуре запослене кохорте и стагнирајућег раста популације (Стратегија развоја образовања одраслих).

Образовање одраслих се пре свега спроводи у државним основним и средњим школама, али се може организовати и у другим установама које имају лиценцу да спроводе програме образовања одраслих. Друге установе могу бити државне агенције, државна привредна друштва, агенције за запошљавање, предузећа и друге организације.

Образовање одраслих се спроводи у државним основним и средњим школама као део редовне праксе, али и у другим организацијама које се оснивају за потребе организовања доквалификације и преквалификације. Одрасли који учествују у обукама за одрасле су лица старија од 15 година, када је реч о основној школи, и лица старија од 17 година, када је реч о нивоу средње школе. 

Према Анкети о образовању одраслих за 2016. годину (Републички завод за статистику, 2018), стопа учешћа у образовању одраслих у Србији износи 19,8%, што је нешто вишa стопа него у претходној Анкети о образовању одраслих из 2011. године (16,5%) и знатно нижа стопа од просечне стопе учешћа оу образовању одраслих у Европској унији (45,1%). Ова стопа учешћа укључује и формално и неформално образовање одраслих и највиша је у популацији између 25 и 34 године. Према Годишњем плану за образовање одраслих за 2020. годину, програми образовања одраслих спроведени су у 65 основних школа у надлежности 16 локалних школских власти. Неки од релевантних циљева су:

  • 6 246 ученика, укључујући 384 одраслих затвореника у основном образовању одраслих (до краја школске 2019/20)
  • 29% одраслих у првом, 35% одраслих у другом и 36% одраслих у трећем циклусу
  • 1304 одраслих старијих од 17 година у средњем образовању одраслих (за 2020. годину)
  • 26 872 одраслих у програмима претквалификација и додатних квалификација (до краја 2020)
  • спровођење 163 програма обуке у неформалном образовању одраслих за више од 700 група и за око 6.500 одраслих.

Накнаде које плаћају ученици

Према Закону о образовању одраслих, одрасли не плаћају накнаде за учешће у програмима основног образовања и за прву обуку (која је део трећег циклуса функционалног основног образовања одраслих). За све остале нивое и програме накнаде одређују одговарајуће школе и организације.

Формално образовање одраслих (основна или средња школа) финансира се првенствено из државног буџета. Додатну обуку и преквалификацију претежно финансирају компаније, послодавци, запослени и други клијенти.

Финансијска помоћ за одрасле ученике

Иако за формално образовање одраслих не постоје посебни програми подршке у облику зајмова, стипендија или других државних мера, накнаде које плаћају одрасли ученици знатно су испод економских калкулација.

Неке шеме финансијске подршке доступне су за неке одрасле особе које су укључене у неке необвезне програме. Наиме, одрасли који су учесници обука за тржиште рада које је креирала Национална служба за запошљавање (НСЗ) могу да добију финансијску подршку. Током обуке, у складу са уговором, НСЗ плаћа неке трошкове за пружаоца обуке (трошкови реализације програма обуке), а неке за полазника обуке / одраслу особу која испуњава услове (износ до 7.000,00 динара месечно као финансијску подршку, покривање трошкова превоза и доприноса за осигурање у случају повреда на раду).

Друга шема финансијске подршке доступна је на захтев послодавца у случају да незапослене одрасле особе обављају одређени посао. Национална служба за запошљавање плаћа:

1. послодавцу (учешће у финансирању трошкова обуке)

2. незапосленој одраслој особи (месечна новчана подршка од 16.000,00 РСД и трошкови превоза)

3. незапосленој одраслој особи са инвалидитетом (месечна новчана подршка од 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, трошковима превоза и личном асистенту по потреби)

 

Приватно образовање

Установе утврђују накнаде које се разликују, у зависности од организатора обука и врста програма.