Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Законска регулатива и документи образовних политика

Serbia

15.Законска регулатива и документи образовних политика

Last update: 30 March 2024

Општи законски оквир

Важни закони о образовању

Општи правилници

Правилници о предшколском васпитању и образовању

Правилници о основном и средњем образовању

Правилници о образовању одраслих

Правилници о високом образовању

Остали правилници

Остали прописи