Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Остало образовно особље или особље које ради у образовању и обукама одраслих

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.8Остало образовно особље или особље које ради у образовању и обукама одраслих

Last update: 14 December 2023

Програм рада андрагога (наставника за образовање одраслих) одређује се Правилником о програму рада образовних стручњака. Сви услови службе, услови за именовање, правила за разрешење, професионални статус и друго исти су као и за наставнике. За више информација погледајте одељак Наставници и друго наставно особље.