Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Финансирање образовања

Serbia

3.Финансирање образовања

Last update: 14 December 2023

Државне установе у Србији (од предшколског до високог образовања) пре свега се финансирају из државног буџета, док приватне образовне установе не примају било каква непосредна или посредна средства помоћи. Припремни школски програм у државним предшколским установама бесплатан је за децу у полудневном боравку, док је за децу у целодневном боравку партиципативан (80% се финансира из буџета локалне самоуправе док родитељи финансирају до 20%). Државно основно и средње образовање је бесплатно. Високо образовање пре свега финансира држава. 

Систем финансирања државних образовних установа заснован је на улазним подацима. Извори финансирања су: 1. Република (око 80 %), 2. аутономна покрајина (до 5 %) и 3. локална самоуправа (око 15%). 

Главни задаци образовања су да оно буде доступно свима, демократско и инклузивно. Циљ државе је да свим ученицима и студентима обезбеди равноправан приступ образовним установама.