Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Организационе варијације и алтернативне структуре

Serbia

6.Средње образовање и васпитање

6.10Организационе варијације и алтернативне структуре

Last update: 14 December 2023

Алтернативне структуре у оквиру средњег стручног образовања у ​​Србији односе се на установе намењене ученицима различитог узраста у односу на ученике у редовним школама, а такође се могу односити и на алтернативно груписање ученика, организацију школског дана и недеље, наставни план и програм или другачију структуру програма. Ови типови измена су углавном присутни у међународним средњим школама и приватним средњим стручним школама у Србији.

 

Међународне средње школе

 

Наставни програми међународних средњих средњих школа у Србији заснивају се на међународним програмима, као што су British National Curriculum или Cambridge Assessment International Education. У тим је програмима средње образовање је само један од корака у континуираном образовању ученика. Тако, на пример, у оваквим програмима, након такозване кључне фазе 2 и кључне фазе 3 (основна школа), ученици се уписују у две завршне фазе школовања (кључни степен 4 и 5). Ученици обично уписују међународну средњу школу са 15 година, а заврше програм са 18 година.

Током кључне фазе 4 (енг. Key Stage 4 ) (10. и 11. година образовања, за ученике узраста од 15 до 16 година), ученици савладавају програме из основних (општеобразовних) предмета и бирају обавезне изборне предмете. Овај двогодишњи програм се углавном завршава стицањем појединих сертификата признатих од стране образовних система и послодаваца у иностранству.

Кључна фаза 5 (енг. Key Stage 5 ) се такође односи на двогодишњи програм (похађају га ученици узраста од 17 до 18 година, што представља 12. и 13. годину образовања). Ученици бирају више обавезних изборних предмета него у претходној фази школовања. Овај програм се такође завршава стицањем међународних сертификата важних за упис на високошколске установе.

Ове међународне школе могу бити акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије као међународне школе. Неке од њих су акредитовани испитни центри од стране Cambridge интернационалног центра и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије.

 

Приватне стручне школе

 

Приватне средње стручне школе у ​​Србији обезбеђују образовне програме за различите области рада: медије и културу, електротехнику, здравство, фармацију, пословање, право, администрацију итд. Приватне стручне школе су акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије као средње стручне школа. Омогућавају ученицима похађање трогодишњих струковних програма, четворогодишњих струковних програма, ванредно образовање ради запослења, преквалификацију и додатно стручно усавршавање.

 

Алтернативна структура у приватним средњим стручним школама односи се на алтернативну програмску структуру, другачије груписање ученика и врсту наставе у односу на редовне средње стручне школе.

  • Алтернативна програмска структура односи се на паралелно образовање (ученици истовремено похађају два смера) или образовање на даљину (путем интернета).
  • Алтернативно груписање ученика односи се на рад у малим групама (до 15 ученика), индивидуални приступ или индивидуално подучавање (индивидуализовани приступ за ученике са посебним способностима или интересовањима као што је спорт).
  • Алтернативни тип наставе односи се на образовање у оквиру колеџ-програма (појединачна настава као додатни тип, осим редовних групних предавања) или менторство за појединачне ученике.

 

Такође, неке средње стручне школе пружају одређене алтернативне активности и услуге као што су:

  • спровођење првих корака приликом поступка нострификације страних диплома
  • обезбеђивање и издавање специјализованих сертификата
  • организовање тематских конференција итд.