Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Остало образовно особље или особље које ради у високом образовању

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.6Остало образовно особље или особље које ради у високом образовању

Last update: 26 March 2024

У складу са Законом о високом образовању, одговорност за одређивање образовног особља, укључујући услове за њихово именовање и услове службе, лежи на одговарајућој високошколској установи. Док су наставно особље наставници, истраживачи и сарадници, у ваннаставно особље високошколске установе су појединци који обављају стручне, административне и техничке послове. 

Неке од позиција ненаставног особља су: шефови одељења, генерални секретари или секретари установа, административни сарадници, омбудсман, финансијски сарадници, координатори мобилности, координатори центара за каријерно вођење, саветовање и подршку студентима, библиотекари, студентска питања официри и други. У неким случајевима, универзитети могу унутар себе да оснују центре за подршку иновативним активностима и пружање инфраструктурне подршке развоју научних или уметничких истраживања. У овим центрима ради друго образовно и ненаставно особље. Неки примери ових центара укључују иновационе центре, центре изврсности, центре за трансфер технологија, пословне и технолошке инкубаторе, научно-технолошке паркове итд. Сви ови центри имају координаторе и чланове тимова за управљање њиховим радом. 

На универзитетском нивоу постоје чланови особља који обављају стручне, административне и техничке послове као што су правни, рачуноводствени, финансијски, аналитички, информациони и библиотечки послови. Ови запослени испуњавају одређене услове дефинисане општим актом о систематизацији. Универзитет има стручне службе које пружају различите услуге како би се задовољиле потребе Универзитета. Ове услуге обухватају правне послове, послове везане за људске ресурсе, рачуноводствене, административне, техничке и друге услуге од заједничког интереса за делатност Универзитета. Организација и рад стручних служби дефинисани су општим актом о систематизацији који доноси ректор Универзитета. Конкретним радом стручних служби руководи и координира генерални секретар.