Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Остало образовно особље или особље које ради у високом образовању

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.6Остало образовно особље или особље које ради у високом образовању

Last update: 14 December 2023

Високошколска установа одређује друго особље које ради у високом образовању, као и услове њиховог именовања и услове службе. Неки од тих позиција су: шефови катедри, генерални секретар или секретар установе, управа административни сарадници, омбудсман, финансијски сарадници, координатори мобилности, координатори центра за каријерно вођење, библиотекари, службеници у студентским службама и други.