Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Мере подршке за децу и ученике у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Serbia

12.Educational support and guidance

12.3Мере подршке за децу и ученике у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Last update: 14 December 2023

Језичка подршка за децу са посебним потребама у предшколском и школском образовању није регулисана на централном нивоу. Могуће је постојање локалних пракси, али не постоје подаци о таквим активностима.

Сва подршка родитељима се организује на локалном и/или институционалном нивоу. Не постоје централне регулације или препоруке по овом питању.