Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Иницијално образовање наставника и инструктора у образовању и обукама одраслих

Serbia

9.Наставно и васпитно особље

9.7Иницијално образовање наставника и инструктора у образовању и обукама одраслих

Last update: 14 December 2023

Иницијално образовање наставника који раде у образовању одраслих исто је као и за наставнике који раде у основном и средњем образовању.

У оквиру терцијарног образовања доступне су основне, мастер и докторске студије за област образовања одраслих на основу којих се студенти припремају за рад у поменутој области – као наставници за образовање одраслих, асистенти у образовању одраслих или стручни сарадници у образовању одраслих. Ипак, лица која су дипломирала у области која се подучава као део програма за образовање одраслих могу бити наставници у образовању одраслих, при чему не постоје законска појашњења у вези са начином њихове специјализације за рад са одраслима – примењују се иста правила иницијалног образовања као и за друге наставнике (одељак Иницијално образовање васпитача и наставника у предшколским установама и школама).