Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Особље задужено за контролу квалитета образовања у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.2Особље задужено за контролу квалитета образовања у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Last update: 16 September 2022

Према Закону о основама система образовања и васпитања, образовно особље укључено у праћење квалитета образовања чине национални просветниинспектори и просветни саветници. Њихов рад прати Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 Услови за именовање

Да би постала просветни саветник, особа мора да испуни следеће услове:

 • да поседује одговарајућу универзитетску спрему (исто као за наставнике – видети одељак Наставници и друго образовно особље);
 • да поседује лиценцу за рад наставника или стручног сарадника;
 • да има најмање осам година радног искуства у области образовања;
 • да има професионална постигнућа у развоју образовања;
 • да има објављене радове у међународним или националним часописима или у одобреном уџбенику, приручнику или другом наставном материјалу;
 • да има положен стручни испит за просветне саветнике.

Просветни инспектори могу бити особе или са дипломом правника или са спремом потребном за наставнике и друге образовне стручњаке. У првом случају, особа мора да испуни следеће захтеве:

 • да има степен мастера права;
 • да има стручни испит за рад у органима државне управе и
 • најмање пет година радног искуства у државним органима.

Они који већ раде у сектору образовања морају да испуне следеће услове:

 • да имају одговарајућу стручну спрему (исто као за наставнике – видети одељак Наставници и друго образовно особље)
 • да поседују лиценцу за рад наставника или стручних сарадника;
 • да имају најмање пет година радног искуства у области образовања.

Услови службе

Сви услови службе за просветне саветнике и просветне инспекторе, укључујући програм рада, професионални развој, отпуштање, лиценцу и друге важне аспекте рада, уређују се актима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Правилником о стручно-педагошком надзору.