Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Континуирани професионални развој наставника и инструктора у образовању и обукама одраслих

Serbia

9.Наставно и васпитно особље

9.9Континуирани професионални развој наставника и инструктора у образовању и обукама одраслих

Last update: 14 December 2023

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, наставници и инструктори у образовању одраслих имају права и обавезу да учествују у професионалном развоју који се организује на исти начин као и за друге наставнике у основном и средњем образовању (више детаља у одељку Континуирани професионални развој васпитача и наставника у предшколским установама и школама. У неким случајевима организују се посебне обуке за наставнике у основном и средњем обазовању како би се обучили за рад са одраслим ученицима. У периоду од 2010. до 2013. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја спровело је пројекат Друга шанса, у којем је обучено 1.355 наставника из основних и средњих школа како би се припремили за рад са одраслима у општем програму образовања.