Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Остале димензије интернационализације у образовању и обукама одраслих

Serbia

13.Mobility and internationalisation

13.6Остале димензије интернационализације у образовању и обукама одраслих

Last update: 14 December 2023

Мобилност у српском образовном систему такође је оснажена новооснованим центром Euroguidance у Србији, који је део мреже Euroguidance. Euroguidance је европска мрежа националних ресурсних и информативних центара за каријерно вођење. Главни циљеви мреже су промовисање европске димензије у професионалном вођењу и пружање информација о целоживотном професионалном вођењу и мобилности. Оба циља су усмерена на стимулисање међународне мобилности појединаца у образовању и обуци.