Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Mobility in higher education

Serbia

13.Mobility and internationalisation

13.2Mobility in higher education

Last update: 14 December 2023

Мобилност студената

Програм Европске уније за образовање, омладину и спорт – Еразмус+ нуди могућности високошколским установама (ВШУ) да учествују, између осталог, у деловима програма посвећеним мобилности. Од 2019. године Република Србија учествује пуноправно у Еразмус+ програму као програмска земља. Тиме високошколске установе учествују у разменама са програмским и партнерским земљама. 

У мобилности могу учествовати студенти из било које области студија и нивоа (кратки програми студија, основне академске, мастер и докторске студије). Они могу да:

  • студирају у иностранству,
  • учествују у стажирању или пракси у иностранству,
  • учествују у комбинованим мобилностима за студије и праксе,
  • учествују у мобилности на докторском нивоу и
  • буду део комбинованих интензивних програма.

У оквиру пројеката мобилности (КА1), установе могу да упућују своје студенте на краће или дуже периоде студирања, обуке или праксе у неку од програмских земаља или могу да организују различите активности долазне мобилности за партнерске установе. Студентима високошколских установа доступни су пројекти физичке и комбиноване мобилности које имају за циљ унапређење квалитета наставе, европске димензије у настави и доприноса Европском простору високог образовања.

Пројекти Еразмус Мундус имају за циљ да подстакну изврсност и интернационализацију високошколских установа кроз програме мастер студија, које заједнички спроводе и заједнички признају високошколске установе у Европи, а отворене су и за установе у другим земљама широм света.

Високошколске установе такође учествују и у Средњеевропском програму за размену студената и наставног особља - CEEPUS. То је програм размене студената и професора са циљем унапређења образовања. Програм се заснива на међународним споразумима који су потписале следеће државе чланице: Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија . Универзитети у Приштини, Призрену, Пећи и др. такође учествују. Размена студената се организује у оквиру универзитетских мрежа.

Одлазна мобилност студената који студирају у Србији промовише се и финансира и из Фонда за младе таленте. Фонд је основала Влада Републике Србије, а њиме управља Министарство омладине и спорта. Примарни циљ Фонда је подстицање постигнућа младих талената у циљу њиховог професионалног напредовања. Овај фонд годишње додељује стипендије за најбоље студенте у завршној години основних академских студија и стипендије за најбоље студенте мастер академских студија чији је оснивач држава.

ВШУ из Србије учествовале су у значајном броју пројеката Еразмус Мундус, нарочито у делу програма који је подржао оснивање мрежа размене између високошколских установа из земаља западног Балкана и Европске уније. Те мреже су допринеле стицању драгоценог искуства у заједничком европском академском и културном контексту и сматрало се да су добра припрема за учешће Србије у програмима мобилности у будућности. Такође, може се рећи да су мреже размене Еразмус Мундус имале системски утицај на међународну сарадњу универзитета током пет година њиховог спровођења.

 

Мобилност академског особља

Академско особље запослено на високошколским установама у Србији до 2018. године је у оквиру Еразмус+ програма ишло на мобилности у оквиру пројеката размене из позиције партнерске земље. Од 2019. године са преласком Србије у ред програмских земаља отварају се могућности у оквиру пројеката размене са другим програмским земљама.  

Мобилност академског особља се одвија и путем билатералних споразума између ВШУ из Србије и ВШУ из целог света. Ове мобилности се примарно финансирају од стране самих високошколских установа.

Установе одговорне за организацију и координацију мобилности у образовном систему Србије примарно су саме ВШУ.

У оквиру пројеката мобилности (КА1), установе такође могу да упућују своје особље на краће или дуже периоде учења, усавршавања или обављања радне праксе у неку од програмских земаља или могу организовати различите активности долазне мобилности.

У оквиру Партнерстава за сарадњу у области високог образовања (КА2), установе су у могућности да учествују у пројектима међународне сарадње, јачају своје капацитете и производе иновативне резултате.

Академско особље такође може учествовати у Еразмус Мундус пројектима, Еразмус+ академијама за унапређење образовања наставника, Жан Моне активностима и Савезима за образовање и предузећа. Жан Моне активности су подељене у три типа пројеката: Жан Моне модули, Жан Моне катедре и Жан Моне центри изврсности.

Унапређење система признавања страних диплома један је од најважнијих процеса у високом образовању.

Влада Републике Србије је основала Агенцију за квалификације, у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије. Неке од кључних улога Агенције су обезбеђивање упоредивости и препознатљивости националних квалификација у европском контексту и признавање страних квалификација. ENIC/NARIC центар је организациона јединица Агенције за квалификације која спроводи поступак признавања страних докумената основне школе и средње школе, као и поступак признавања страних докумената високог образовања ради заснивања радног односа – професионалног признавања.

Признавање квалификација у циљу даљег образовања је у надлежности високошколских установа.

Могућност за учење на даљину предвиђена је Законом о високом образовању. Неки од универзитета су достигли стандарде акредитације за предавања те врсте, али је број студената укључених у такву праксу и даље веома низак.