Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Мере подршке за студенте у високом образовању

Serbia

12.Educational support and guidance

12.5Мере подршке за студенте у високом образовању

Last update: 14 December 2023

Дефинисање циљних група

Према Закону о ученичком и студентском стандарду, сви студенти који се финансирају из државног буџета имају право на неку од посебних мера подршке. Додатно, студенти из осетљивих друштвених група (студенти из економски угрожених породица, једнородитељских породица, студенти без родитеља, ромска национална мањина, студенти са инвалидитетом, студенти са посебним потребама, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и бивше СФРЈ, избегла и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији, депортовани студенти и др.), остварују право на мере подршке као и остали студенти, али применом различитих критеријума и афирмативних мера, које прописује министар просвете у складу са законом. Студенти из осетљивих друштвених група могу добити финансијску подршку за студирање или могу имати право на бесплатну школарину. Поред тога, студенти са инвалидитетом, студенти ромске националности и студенти који су средњу школу завршили у другој земљи имају могућност да се пријаве за ослобађање од школарине путем афирмативних мера у оквиру званичног позива за упис. 

Посебне мере подршке

Финансијска подршка студентима дефинисана је Законом о ученичком и студентском стандарду, при чему студенти имају право на: 

  • смештај 
  • субвенционисане оброке 
  • студентске кредите 
  • студентске стипендије 
  • стипендије за талентоване студенте 

Финансирање наведених мера подршке обезбеђује Влада, а мере су намењене студентима који студирају на јавним универзитетима и финансирају се из државног буџета. Све горе поменуте мере су објашњене у пасусима који следе. 

Држава субвенционише смештај и оброке свим студентима државних универзитета који су финансирани из државног буџета. Уз то, субвенционисани смештај у студентским домовима је обезбеђен за оне који студирају ван свог места пребивалишта. Постоји 8 студентских центара у Србији који обезбеђују субвенционисани смештај и оброке (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Суботица, Чачак, Бор и Ужице). Студенти приватних универзитета и они који се не финансирају из државног буџета имају могућност смештаја у студентском дому само под условом да има слободних места и по економским ценама. Приближно 6,83% студената је школске 2021/22. године (на основу годишњих анкета о уписаним студентима (ШВ-20) на свим нивоима студија на почетку академске године, осим студената завршних година основних студија) било смештено у студентске домове.  

Право на исхрану у студентским ресторанима имају сви студенти који су се у текућој академској години уписали на неку од високошколских установа у Србији. Право на три оброка дневно имају студенти чије пребивалиште није у месту студирања. Студенти који су уписани на буџет Републике Србије (финансирају из државног буџета) имају право на исхрану по буџетским ценама. Студенти који сами финансирају своје студирање могу користити услугу исхране у студентским ресторанима по економским ценама. 

Само студенти првог циклуса имају право да буду корисници студентског кредита. Студенти који користе студентске кредите дужни су да их отплаћују, осим ако не постигну одличан академски успех, у ком случају им се може одобрити делимично или потпуно укидање обавезе отплате кредита. То значи да су студентски кредити бесповратни за оне који дипломирају на време са просечном оценом 8,5 или више (максимална оцена је 10). Да би се квалификовали за кредит, поред услова да се финансирају из државног буџета на јавном универзитету (као почетног услова), студенти се даље рангирају према успеху студирања (број ЕСПБ стечених током претходног студија, или алтернативно, средњошколско постигнуће студената прве године) и према њиховом социо-економском статусу. 

Укупан износ кредита је 716 евра и исплаћује се студентима у месечним ратама на 10 месеци. У школској 2020/21. години 4,9% студената били су корисници кредита. 

Студентске стипендије у Србији су засноване на постигнућима студената и додељује их Министарство просвете студентима са одличним успехом (просечна оцена мора бити 9 или виша (максимална оцена је 10). Студенти основних и мастер студија имају право да конкуришу за студентску стипендију. Само студенти јавних високошколских установа и само они у „буџетској“ квоти имају право да се пријаве. Укупан износ стипендије је 716 евра и исплаћује се студентима у месечним ратама на 10 месеци. Укупно 3,5% студената у школској 2020/21. години били су корисници стипендија. Стипендије и кредити се не могу комбиновати. 

Постоје додатне афирмативне мере за добијање студентских стипендија за студенте из осетљивих група. Оне су део општег конкурса, а рангирање студената из осетљивих група и даље је засновано на постигнућима, уз додатне критеријуме засноване на потребама, као што су доказ о инвалидитету, уверење/доказ о социо-економском статусу итд. 

Додатно, из државног буџета и преко Министарства омладине и спорта, додељују се посебне стипендије за изузетна постигнућа студентима из Фонда за младе таленте. Фонд су 2008. године основали Влада Републике Србије и Министарство омладине и спорта. Фонд сваке године додељује награде студентима и ученицима. У 2022. години награђено је 1050 студената основних студија, 500 студената мастер студија и 1198 ученика. Ова врста стипендије је доступна само студентима до 25 година за први циклус (основне) и 27 за други циклус (мастер студије). Студенти који се финансирају у оквиру овог програма грантова обавезни су да остану у земљи одређени број година након дипломирања. Месечни износ који се додељује кроз овај програм грантова је приближно 100 евра по студенту. Укупан износ гранта који обезбеђује Фонд за младе таленте је 2.696 евра и исплаћује се студентима у 10 једнаких месечних рата. 

Државни универзитети, покрајинске и локалне власти универзитетских градова обезбеђују средства за подршку талентованим и најбољим студентима. Студенти који аплицирају за ову врсту стипендија немају право да примају друге стипендије из државног буџета (као што су стипендије и кредити описани изнад). Рангирање се базира искључиво на постигнућима. Многе локалне самоуправне јединице које нису универзитетски центри додељују студентима из својих општина/градова локалне стипендије и кредите за студирање у другом граду, као и друге врсте бенефиција, али не постоје систематизовани подаци о висинама и врстама стипендија/кредита који се додељују. 

Поред наведених механизама подршке дефинисаних Законом о високом образовању, сви студенти имају право на субвенционисан превоз у свим градовима у Србији, као и на попусте за међуградска путовања. Неке локалне самоуправе увеле су бесплатан превоз за студенте у својим општинама. Право на субвенционисани превоз имају сви студенти у јавним и приватним установама.