Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Предшколско образовање и васпитање

Serbia

4.Предшколско образовање и васпитање

Last update: 14 December 2023

Циљеви предшколског васпитања и образовања у Србији су:

  1. Подршка укупном развоју и добробити деце предшколског узраста, пружањем подстицаја за развој капацитета деце, продубљивање искустава и знања о себи, о људима и о свету;
  2. Подршка васпитној улози породице;
  3. Подршка даљем образовању и васпитању и интеграцији у друштво;
  4. Подршка развоју потенцијала деце као кључног фактора индивидуалног и друштвеног напретка.

Према Закону о предшколском васпитању и образовању, предшколско васпитање и образовање (у даљем тексту ПВО) (ISCED 0) је намењено деци од 6 месеци до 6 и по година када започињу основно образовање. ПВО се састоји од три нивоа, одређена узрастом деце: јаслице (за децу од 6 месеци до 3 године), вртић (за децу од 3 до 5 и по година) и припремни предшколски програм - ППП (за децу старију од 5 и по година). Припремни предшколски програм је обавезан за сву децу и бесплатан је. Могу га спроводити установе ПВО или основне школе.

Будући да је ПВО у Србији јавна услуга, установе ПВО оснива држава или локални надлежни органи. Поред државних, у Србији су на располагању и приватне предшколске установе. Установе ПВО одговорне су за обезбеђивање оброка за децу, неге и превентивне здравствене и социјалне заштите деце. За целокупно предшколско васпитање и образовање надлежно је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које пружа смернице и препоруке за функционисање целокупног система ПВО.