Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Иницијално образовање наставника у високом образовању

Serbia

9.Наставно и васпитно особље

9.4Иницијално образовање наставника у високом образовању

Last update: 14 December 2023

Не постоје посебни програми за иницијално образовање будућег академског особља у високом образовању. Такође, не постоје захтеви да су током студија похађали одређене предмете, као што су психологија, педагогија, методика наставе или други релевантни предмети.

Критеријуми за упис у високобразовну установу, када је реч о онима који желе академску каријеру, исти су за све друге студенте који се пријављују зна програм високог образовања (за више детаља, види одељак Високо образовање). Уобичајено, за оне који се пријављују за радно место међу академским особљем неопходан је степен докторских студија, иако лица са нижим степеном образовања могу конкурисати за нека радна места (што је објашњено у одељку Пријем у радни однос). Иницијално образовање академског особља углавном траје осам година (три или четири године програма основних студија + једна или две године програма мастер студија + три године програма докторских студија). 

За студенте који желе академску каријеру вреднује се истраживачки рад и објављивање научних радова.