Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Руководство у образовању и обукама одраслих

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.7Руководство у образовању и обукама одраслих

Last update: 16 September 2022

У Закону о основама система образовања и васпитања не постоје посебне одредбе које се односе на руководство у образовању одраслих. Све појединости су исте као и за руководство у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.