Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Услови рада наставника и инструктора у образовању и обукама одраслих

Serbia

9.Наставно и васпитно особље

9.8Услови рада наставника и инструктора у образовању и обукама одраслих

Last update: 14 December 2023

Наставници у образовању одраслих су лица која подучавају у основним и средњим школама за одрасле, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Инструктори су лица која, осим тога што поседују неопходно иницијално образовање за рад у тој области, поседују и компетенције које су важне за теме којима се они баве  у току свог рада у школама. 

Сви други услови службе (пријем у радни однос, професионални статус итд.) за наставнике који раде у основном и средњем образовању одраслих исти су као и за друге наставнике (одељак Услови за рад васпитача и наставника у предшколским установама и школама).