Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Статистика о организацији и управљању

Serbia

2.Организација и управљање

2.8Статистика о организацији и управљању

Last update: 25 March 2024

Овај одељак пружа најновије доступне податке о броју образовних установа на нивоу предшколског, основног и средњег образовања (ISCED нивои 0-3). Информације о установама високог образовања (ISCED нивои 5-8) могу се наћи у Европском регистру високог образовања. Општи преглед категорија установа које пружају јавно субвенционирање образовања и обука одраслих налази се у поглављу о образовању одраслих. 

Статистички подаци о образовним установама које пружају редовно предшколско, основно и средње образовање

Тип образовне установе 

ISCED ниво 

Оријентација програма 

Број образовних установа
     

Укупно 

Јавне 

Приватне установе зависне од владе 

Приватне независне установе 

Предшколско васпитање и образовање 

557 

179 

378 

Основна школа 

1 и 2 

опште 

1273 

1254 

19 

Средња школа 

опште, стручно 

579 

513 

66 

Извор: Отворени подаци Министарства просвете (школска 2023/2024) 

Напомене: У Србији не постоје приватне образовне установе зависне од владе. Установе средњег образовања могу да нуде опште, стручно или опште и стручно образовање. Мешовите школе су чешће у мањим градовима. 

Статистички подаци о одвојеним образовним установама које пружају предшколско, основно, средње образовање ученицима са сметњама у развоју

Тип образовне установе 

ISCED ниво 

Оријентација програма 

Број образовних установа
     

Укупно 

Јавне 

Приватне установе зависне од владе 

Приватне независне установе 

Основна школа 

1 и 2 

опште 

 

51 

Средња школа 

стручно 

26 

26 

Извори:  

Републички завод за статистику (школска 2023/2024): Установе средњег образовања по типу својине Републички завод за статистику (школска 2023/2024): Установе основног образовања-почетак школске 2023/2024 

Напомене: У Србији не постоје приватне школе зависне од владе. Не постоје засебне установе за предшколско васпитање и образовање за децу са са сметњама у развоју. 
У Србији не постоје ни приватне школе за образовање учника са сметњама у развоју.