Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Статистика о организацији и управљању

Serbia

2.Организација и управљање

2.8Статистика о организацији и управљању

Last update: 16 September 2022

Овај одељак пружа најновије доступне податке о броју образовних установа на нивоу предшколског, основног и средњег образовања (ISCED нивои 0-3). Информације о установама високог образовања (нивои ISCED -а 5-8) могу се наћи у Европском регистру високог образовања. Општи преглед категорија институција које пружају јавно субвенционирање образовања и обука одраслих налази се у поглављу о образовању одраслих. Напомене испод табела дају методолошка објашњења потребна за добру интерпретацију података.

Статистички подаци о образовним установама које пружају редовно предшколско, основно и средње образовање

Тип образовне институције

ISCED нивоОријентација програмаБрој образовних институција

Укупно

ЈавнеПриватне институције зависне од владеПриватне независне институције

Предшколско образовање

0(-)

445

162(-)283

Основна школа

1,2G1132(:)(-)10

Средња школа

3G,V506454(-)52

Извор:

Републички завод за статистику (РЗС):  Предшколско образовање, 2018/19 (последњи пут приступљено подацима 30/12/2019)

Републички завод за статистику (РЗС):  Број основних школа и ученика у Србији по регионима 2018/19 (последњи пут приступљено подацима 30/12/2019)

Републички завод за статистику (РЗС):  Број средњих школа према облику својине, 2018/19 (последњи пут приступљено подацима 30/12/2019)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР): Листа акредитованих приватних школа, 2019  (последњи пут приступљено подацима 30/12/2019)

ISCED= International Standard Classification of Education

G= ОпштеV= Стручно
(:) Подаци нису доступни(-) Није применљиво

Терминологија:

Приручник о појмовима, дефиницијама и класификацијима за Унеско / ОЕЦД / Еуростат за 2018. годину може бити консултована за дефиницију редовног образовања (стр.10); општих и стручних програма образовања (стр. 19); као и јавних институција, приватних институција зависних од владе и приватних независних институција (стр. 24-26)

Напомене

У прикупљању података о броју институција, узимао се у обзир број матичних школа.
У Србији не постоје приватне школе зависне од владе.
Статистички подаци о основним школама прикупљају се само за укупан број установа без обзира на њихов облик својине (јавни или приватни). Број приватних школа пронађен је на листи Министарства са информацијама о акредитованим приватним школама у Србији.
Средње школе могу да нуде опште, стручно или опште и стручно образовање. Мешовите школе су чешће у мањим градовима.

Статистички подаци о одвојеним образовним установама које пружају предшколско, основно, средње образовање ученицима са сметњама у развоју

Тип образовне институције

ISCED нивоОријентација програмаБрој образовних институција

Укупно

ЈавнеПриватне институције зависне од владеПриватне независне институције

Предшколско образовање

0-- --

Основна школа

1,2-175*:--

Средња школа

3:41**:--

Извор:

Републички завод за статистику (РЗС):  Број основних школа и ученика у Србији по регионима 2018/19 (последњи пут приступљено подацима 30/12/2019)

Републички завод за статистику (РЗС):  Број средњих школа према облику својине, 2018/19 (последњи пут приступљено подацима 30/12/2019)

 

ISCED= International Standard Classification of Education

G= ОпштеV= Стручно
(:) Подаци нису доступни(-) Није применљиво

Терминологија:

Приручник о појмовима, дефиницијама и класификацијима за Унеско / ОЕЦД / Еуростат за 2018. годину може бити консултована за дефиницију редовног образовања (стр.10); општих и стручних програма образовања (стр. 19); као и јавних институција, приватних институција зависних од владе и приватних независних институција (стр. 24-26).

Напомене

У прикупљању података о броју институција, узимао се у обзир број матичних школа.
У Србији не постоје приватне школе зависне од владе.
Не постоје засебне институције за предшколско образовање које пружају образовање деци са посебним потребама.
У Србији не постоје ни приватне школе за образовање учника са сметњама у развоју.