Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Poradenství v pojetí celoživotního vzdělávání

Czechia

12.Podpora a poradenství ve vzdělávání

12.8Poradenství v pojetí celoživotního vzdělávání

Last update: 25 March 2024

 

Studijní poradenství

Studijní poradenství dospělým poskytují zejména vzdělávací instituce, které poskytují informace ke své nabídce, případně k nabídce kurzů dalšího vzdělávání daného regionu. Dospělí mohou využít v případě potřeby zájmu o vysokoškolské studium služeb akademických poraden vysokých škol, případně oslovit pedagogicko-psychologickou poradnu, která je zřizována nejčastěji krajem. Vysoké školy poskytují pro dospělé různé kurzy v režimu celoživotního vzdělávání (podle zákona o vysokých školách), střední a vyšší odborné školy formou dalšího vzdělávání (dle školského zákona). Některé střední a vyšší odborné školy realizují rekvalifikační vzdělávací programy nebo podpůrné vzdělávací programy k získání profesních kvalifikací podle Národní soustavy kvalifikací, ale i jiné vzdělávací kurzy (např. práce s počítačem, komunikace, jazyky, pracovní právo).

 

Psychologické poradenství

Pro dospělou populaci poskytují psychologické poradenství státní nebo privátní zdravotnická zařízení a soukromé poradenské agentury nebo konzultanti. Poradenství v rámci resortu zdravotnictví je hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.

 

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství pro dospělé je poskytováno různými institucemi, jako je Úřad práce ČR, agentury práce, vzdělávací instituce, profesní a zájmová sdružení případně organizace pro zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby.

Národní pedagogický institut spravuje portál www.narodnikvalifikace.cz. Ten je určen osobám, které během své profesní kariéry získaly znalosti a dovednosti v oboru, který nestudovaly, a chtěly by získat certifikát ke konkrétním pracovním činnostem. Jsou zde detailně popsány jednotlivé profesní kvalifikace a postup, jakým dojít k jejich ověření a uznání.