Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Politická, sociální a ekonomická východiska a trendy

Czechia

1.Politická, sociální a ekonomická východiska a trendy

Last update: 14 December 2023
On this page

Přehled

Česká republika je malá vyspělá země ve středu Evropy se zhruba 10,7 mil. obyvatel, dlouhou průmyslovou tradicí a decentralizovanou správou, která pokrývá 14 krajů a více než 6 tisíc obcí. Obyvatelstvo je jazykově homogenní, úředním jazykem je čeština. Národnostní menšiny jsou nepočetné. Religiozita je tradičně nízká, věřících je asi 20 %. Průměrný počet dětí narozených jedné ženě byl v roce 2022 1,6. Nezaměstnanost patří v posledních letech k nejnižším v Evropě (v dubnu 2023 činila 2,8 %). 

Země má dlouhou tradici vzdělanosti nejširších vrstev obyvatelstva, ve věkové skupině 25–64 let má více než 94 % osob alespoň vyšší sekundární vzdělání (údaj za rok 2022). Školský systém je charakteristický relativně vysokou autonomií škol na všech úrovních vzdělávání. Podíl celkových veřejných výdajů na vzdělávání v posledních letech narůstá, v roce 2021 činil 4,6 % HDP. 

 

Zdroje dat: Eurostat Database, Vývojová ročenka školství, Webové stránky Českého statistického úřadu