Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Bibliografie

Czechia

18.Bibliografie

Last update: 10 April 2024

 

 

Analýza školních vzdělávacích programů – 2007

KOFROŇOVÁ, O., VOJTĚCH, J. Analýza školních vzdělávacích programů – 2007 [online]. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008, 33 s. [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Analyza_skolnich_vzdelavacich_programu.pdf

 

 

Autoevaluace mateřské školy: metodická příručka k vlastnímu hodnocení

SMOLÍKOVÁ, K., KUPCOVÁ, M. Autoevaluace mateřské školy: metodická příručka k vlastnímu hodnocení. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008 [cit. 2024-02-28], 44 s. ISBN 978-80-87000-22-9. Dostupné také z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/02/Autoevaluace-MS.pdf

 

 

 

Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií [online]. Praha, 2012 [cit. 2015-07-20]. ISBN 978-80-87652-92-3. Dostupné z: http://clil.nuv.cz/

 

 

 

CLIL ve výuce: jak zapojit cizí jazyky do vyučování

ŠMÍDOVÁ, T., TEJKALOVÁ, L. a VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce: jak zapojit cizí jazyky do vyučování. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012 [cit. 2015-07-20], 64 s. ISBN 978-80-87652-57-2. Dostupné také z: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/CLIL_ve_vyuce.pdf

 

 

 

Czech Higher Education

CZECH NATIONAL AGENCY FOR INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH. Czech Higher Education [online]. [Praha 2021] [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: https://www.studyin.cz/publications/447-czech-higher-education/

 

 

 

České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie

ČERYCH, L.  České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie : Program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999, 88 s. ISBN 8021103124

 

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

MŠMT. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku [online]Praha: 2012. [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero+pro+rodi%C4%8De+d%C4%9Bt%C3%AD+p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%ADho+v%C4%9Bku

 

 

 

Education at a Glance 2021: OECD Indicators

OECD. Education at a Glance 2021: OECD Indicators [online]Paris: OECD Publishing, 2021 [cit. 2022-03-08]. ISBN 978-92-64-81892-7. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en

 

 

 

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006: Poradí si žáci s přírodními vědami?

PALEČKOVÁ, J. et al. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006: Poradí si žáci s přírodními vědami?. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007 [cit. 2022-03-08], s. 19. ISBN 978-80-211-0541-6. Dostupné také z: https://www.csicr.cz/cz/Mezinarodni-setreni/PISA/Archiv-(1)

 

 

 

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: Umíme ještě číst? (Národní zpráva)

PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. a BASL, J. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: Umíme ještě číst?. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010 [cit. 2022-03-08]. ISBN 978-80-211-0608-6. Dostupné také z: https://www.csicr.cz/cz/Mezinarodni-setreni/PISA/Archiv-(1)

 

 

 

Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol)

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol) [online]. [Praha, 2006] [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/autoevaluace

 

 

 

Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole

MŠMT. Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/podrobny-informacni-material-ke-vzdelavani-deti-od-2-do-3

 

 

 

Jak zpracovat vzdělávací obsah ŠVP přípravného stupně základní školy speciální

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Jak zpracovat vzdělávací obsah ŠVP přípravného stupně základní školy speciální [online]. Praha, 2010 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/10665/JAK-ZPRACOVAT-VZDELAVACI-OBSAH-VE-SKOLNIM-VZDELAVACIM-PROGRAMU-PRIPRAVNEHO-STUPNE-ZAKLADNI-SKOLY-SPECIALNI.html/

 

 

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020. Výroční zpráva České školní inspekce

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020. Výroční zpráva České školní inspekce [online]. Praha, prosinec 2020 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(3)

 

 

 

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021. Výroční zpráva České školní inspekce

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021. Výroční zpráva České školní inspekce [online]. Praha, 2021 [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)

 

 

 

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022. Výroční zpráva České školní inspekce

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022. Výroční zpráva České školní inspekce [online]. Praha, prosinec 2022 [cit. 2023-5-11]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(5)

 

 

 

Kurikulární reforma a tvorba vzdělávacích programů ve středním odborném vzdělávání

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Kurikulární reforma a tvorba vzdělávacích programů ve středním odborném vzdělávání. Praha, 2006.

 

 

Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy

SMOLÍKOVÁ, K. et al. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 [cit. 2024-02-28], 27 s. ISBN 80-87000-01-3. Dostupné také z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/02/Manual-k-priprave-SVP-MS.pdf

 

 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

CHARALAMBIDIS, A. et al. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 [cit. 2022-03-08], 104 s. ISBN 80-87000-03-x. Dostupné také z: https://www.nuv.cz/file/188

 

 

 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích

DOLEŽALOVÁ, O. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 [cit. 2015-07-20], 140 s. ISBN 978-80-87000-13-7. Dostupné také z: www.nuv.cz/file/163

 

Metodika k posuzování podílu občanů hlásících se k jiné národnosti než české pro ustavení výborů pro národnostní menšiny a pro označování ulic v jazyce národnostní menšiny

MINISTERSTVO VNITRA ČR. Metodika k posuzování podílu občanů hlásících se k jiné národnosti než české pro ustavení výborů pro národnostní menšiny a pro označování ulic v jazyce národnostní menšiny [online]. Praha, 2022 [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-ke-zrizovani-vyboru-pro-narodnostni-mensiny-a-oznacovani-ulic-v-jazyce-narodnostni-mensiny-v-souvislosti-se-scitanim-lidu-domu-a-bytu-2021.aspx

 

Metodika pro děti se specifickými potřebami

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Metodika pro děti se specifickými potřebami [online]. Praha, 2022 [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/informacni-materialy

 

 

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU: rámcové vzdělávací programy

KAŠPAROVÁ, J. Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU: rámcové vzdělávací programy. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2007 [cit. 2024-04-10], 90 s. ISBN 978-80-85118-12-4. Dostupné také z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/08/Metodika_tvorby_svp_web_a_cd.pdf

 

 

 

Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace v České republice

STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace v České republice. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 1995, 74 s.

 

 

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KAŠPAROVÁ, J. et al., 2012. Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012 [cit. 2022-03-08]. ISBN 978-80-87063-92-7. Dostupné také z: https://www.nuv.cz/file/261

 

 

 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

ÚLOVEC, M. a VOJTĚCH, J. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním [online]. Národní ústav pro vzdělávání, 2014, 57 s. [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/NZabs_duben2014_pro_www_fin.pdf

 

 

Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV – Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV – Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. Praha, 2007. ISBN 978-80-87000-10-6.

 

 

 

Posun ve znalostech čtrnáctiletých žáků v matematice a přírodních vědách: zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS

PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Posun ve znalostech čtrnáctiletých žáků v matematice a přírodních vědách: zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS. Praha: Tauris, 2001, 65 s. ISBN 80-211-0385-x

 

 

Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem mateřské školy

SMOLÍKOVÁ, K. et al. Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem mateřské školy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006 [cit. 2024-02-28], 31 s. ISBN 80-87000-04-8. Dostupné také z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/02/Prakticky-pruvodce_tridnim-vzdelavacim-program-MS.pdf

 

 

 

Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070

BURCIN, B., KUČERA, T. Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070. 2010 [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: https://docplayer.cz/5173635-Prognoza-populacniho-vyvoje-ceske-republiky-na-obdobi-2008-2070-textova-cast.html

 

 

 

Projekce veřejných výdajů na školství

Junicke, M., Lakotová, L. Projekce veřejných výdajů na školství. Praha: Úřad Národní rozpočtové rady, 2020 [cit. 2021-02-07]. Dostupné z: https://unrr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Podkladov%C3%A1-studie-Projekce-ve%C5%99ejn%C3%BDch-v%C3%BDdaj%C5%AF-na-%C5%A1kolstv%C3%AD.pdf

 

 

 

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

SZEBESTOVÁ, Z. et al., 2012. Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol, 1. díl, Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012 [cit. 2022-03-08]. ISBN 978-80-87063-89-7. Dostupné také z: http://www.nuov.cz/kurikulum/prurezova-temata-ve-vyuce-zaku-odbornych-skol

 

 

Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole

WATTS, S. et al. Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006, 50 s. ISBN 80-87000-06-4.

 

 

 

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání

MICHEK, S. et al. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání [online]. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2006 [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: http://www.nuov.cz/prirucka-pro-sebehodnoceni-poskytovatelu-odborneho

 

 

 

Síť zdravotnických zařízení 2011

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Síť zdravotnických zařízení 2011. Praha, 2011 [cit. 2022-03-08]. ISBN 978-80-7472-004-8. Dostupné také z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--knihovna&id=250

 

 

 

Současná náboženská situace v České republice

VÁCLAVÍK, D., HAMPLOVÁ, D., NEŠPOR, Z. R. Současná náboženská situace v České republice [online]. [2016] [cit. 2019-10-02]. Dostupné z: http://www.budoucnostnabozenstvi.cz/wp-content/uploads/2016/10/WhitePaper_SoucasnaNabozenskaSituaceCR.pdf

 

 

 

Statistická ročenka školství. Výkonové ukazatele

MŠMT. Statistická ročenka školství. Výkonové ukazatele [online]. MŠMT, 2022 [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

 

 

 

Statistická ročenka školství 2019. Soubor ekonomických ukazatelů resortu školství

MŠMT. Statistická ročenka školství 2019Soubor ekonomických ukazatelů resortu školství [online]. Aktualizováno k 13. 10. 2020 [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-soubor-ekonomickych-ukazatelu-13

 

 

 

Statistická ročenka školství 2020. Zaměstnanci a mzdové prostředky

MŠMT. Statistická ročenka školství 2020Zaměstnanci a mzdové prostředky [online][2021] [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-zamestnanci-a-mzdove-prostredky-11

 

 

 

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě

MŠMT. Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě [online]. [2014] [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/34568/

 

 

 

Studie o terciárním vzdělávání

ŠŤASTNÁ, V., ROSKOVEC, V. Studie o terciárním vzdělávání pro projekt NCP-EQF A4. [online]. Praha, 2010, 63 s. [cit. 2022-03-08]. Dostupný z: https://www.asociacevos.cz/wp-content/uploads/2016/06/10-12-21-Studie-o-terc-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-uprav-FINAL.pdf

 

 

 

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2016

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2016 [online]. Praha, 2017, 83 s. [cit. 2017-21-27]. ISBN 978-80-7481-189-0. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/F_9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace_2016.pdf

 

 

 

Vocational Education and Training in the Czech Republic. Thematic Review (Odborné vzdělávání v České republice. Přehledová zpráva (EN))

REFERNET. Vocational Education and Training in the Czech RepublicThematic Review [online]. Praha, 2007 [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/10193_1_1/

 

 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ ve školním roce 2016/2017. Závěrečná zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ ve školním roce 2016/2017. Závěrečná zpráva [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-5-a-9-trid-ZS-%E2%80%93

 

 

 

Výbory pro národnostní menšiny v kontextu aktuálních potřeb

Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, Úřad vlády ČR. Výbory pro národnostní menšiny v kontextu aktuálních potřeb. Informační a metodický průvodce [online]Praha, 2009 [cit. 2016-07-91]. ISBN 978-80-7440-013-1. Dostupné také z: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/vydavatelstvi/vydane-publikace/vybory-pro-narodnostni-mensiny-v-kontextu-aktualnich-potreb-9192/

 

 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2020

MŠMT. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2020 [online]. Praha, 2021 [cit. 2022-03-08]. ISBN 978-80-87601-48-8. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1

 

 

 

Vyšší odborné školy na rozcestí. Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání

KARPÍŠEK, M. et al. Vyšší odborné školy na rozcestí. Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2009, 250 s. [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/analyza-stavu-a-mozneho-vyvoje-sektoru-vyssiho-odborneho

 

 

 

Vývojová ročenka školství v České republice 2010/11-2020/21

MŠMT. Vývojová ročenka školství v České republice 2010/11-2020/21 [online]. 13. května 2021 [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2010-11-2020-21 

 

 

 

Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci (Národní zpráva)

TOMÁŠEK, V. et al. Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci?. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008 [cit. 2022-03-03]. Dostupné také z: https://csicr.cz/cz/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Archiv-(1)

 

 

 

Vzorový Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol

RADA VYSOKÝCH ŠKOL. Vzorový Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol [online]. Praha, 2007

 

 

 

Základy statistiky vysokých škol

MŠMT. Základy statistiky vysokých škol [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z: https://statis.msmt.cz/statistikyvs/index.aspx

 

Zaostřeno na ženy a muže 2021

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Zaostřeno na ženy a muže 2021 [online]. Praha, 2021 [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-s9uoog5djz

 

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021 [online]. Praha, 2022 [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-ceske-republice-za-rok-20201-201367/

 

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020

ÚŘAD VLÁDY ČR. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020 [online]. Praha, 2020 [cit. 2022-02-27]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/zprava-o-stavu-romske-mensiny-v-ceske-republice-za-rok-2020-192596/