Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Pracovní podmínky vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Czechia

9.Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

9.8Pracovní podmínky vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Last update: 12 April 2024

Pracovní podmínky vyučujících na základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích se řídí zákonem o pedagogických pracovnících a příslušnými vyhláškami. Vztahují se i na učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři, učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a učitele v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pokud školy zároveň nabízejí kurzy v rámci dalšího vzdělávání dospělých, podmínky vyučujících v těchto kurzech nejsou zákonem zvláště specifikovány.

Podobně je tomu i v případě akademických pracovníků na vysokých školách. Pracovní podmínky vyučujících, kteří na vysokých školách vzdělávají dospělé (např. v rámci kurzů celoživotního vzdělávání), nejsou zákonem zvláště specifikovány.

Pracovní podmínky vyučujících působících v různých profesních sdruženích, asociacích, neziskových a komerčních institucích se řídí platnými předpisy danými zákoníkem práce.