Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Programy krátkého cyklu v terciárním vzdělávání

Czechia

7.2.Programy prvního cyklu

7.2.2Programy krátkého cyklu v terciárním vzdělávání

Last update: 14 December 2023

Zavedení programů krátkého cyklu na vysokých školách, případně i dalších institucích terciárního vzdělávání bylo navrhováno v rámci reforem terciárního vzdělávání. Tento návrh byl odmítnut při jednáních o podobě vysokého školství a vysokoškolské legislativě představiteli vysokých škol.

V Klasifikaci vzdělávání CZ-ISCED 2011, odvozené od mezinárodní klasifikace, je nicméně za program krátkého cyklu terciárního odborného vzdělávání považována poslední fáze vzdělávání na konzervatoři. Konkrétně jde o vzdělávání v posledních dvou ročnících konzervatoří, tj. v 7.–8. ročníku osmileté konzervatoře a v 5.–6. ročníku šestileté konzervatoře. Jedná se však o studium v rámci jedné školy / jednoho vzdělávacího programu, nikoliv samostatný program. Vzhledem k tomu, že vzdělávací programy konzervatoří zahrnují především sekundární úroveň vzdělávání, jsou popsány v kapitole 6 Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání.