Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Instituce

Czechia

17.Instituce

Last update: 5 April 2024

A

Agentura pro sociální začleňování

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Tel.: +420 705 689 837

E-mail: sekretariatasz@mmr.cz

Akademie věd České republiky

Národní 3

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 403 111

E-mail: info@cas.cz

Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (AK VOV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 111 (ústředna)

E-mail: posta@msmt.cz

Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky (AIVD)

Karlovo náměstí 14/292

120 00 Praha 2

Tel.: +420 734 605 605

E-mail: aivd@aivd.cz

Asociace krajů ČR (AK ČR)

Budova Magistrátu hl.m. Prahy

Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

Tel.: +420 236 003 481

E-mail: info@asociacekraju.cz

Asociace lesních MŠ

Šlikova 47

169 00 Praha 6

E-mail: info@lesnims.cz

Asociace logopedů ve školství, z.s. (ALŠ)

Logopedická základní škola

439 31 Měcholupy 1

Tel.: +420 724 245 767

E-mail: alos@alos.cz

Asociace náhradní výchovy

Lublaňská 33

120 00 Praha 2

Tel.: +420 388 428 242

E-mail: anvcr@seznam.cz

Asociace obchodních akademií ČR

Ing. Petr Kyjovský

Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava, p. o.

Hany Kvapilové 1656/20

746 01  Opava

Tel.: +420 558 434 415, +420 558 433 015

E-mail: kyjovsky @oa-opava.cz

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)

Karlínské nám. 12

186 00 Praha 8

E-mail: asnep.cz@gmail.com

Asociace pedagogů základního školství ČR, o. p. s. (APZŠ)

ZŠ Pod Marjánkou 1900/2

169 00 Praha 6

Tel.: +420 220 513 694

E-mail: apzs@apzs.cz; stercl.j@seznam.cz

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center, z. s. (AP SPC)

Mgr. Zuzana Žampachová

Pod Horkou 463/16, Bystrc

635 00 Brno

E-mail: apspc@seznam.cz; zampachova @autistickaskola.cz

Asociace pracovníků univerzit, z. s. (APUA)

Antonínská 548/1

601 90 Brno

Tel.: +420 603 230 984

E-mail: info@apua.cz

Asociace předškolní výchovy (APV)

Myslíkova 7 (budova PedF UK)

110 00 Praha 1

Tel.: +420 604 259 720

E-mail: info@asociacepv.cz; jaroslava.hodisova@msmt.cz

Asociace ředitelů církevních škol ČR

Mgr. Jiří Vojáček

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II.

Orlické nábř. 1/356

500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 495 513 744

E-mail: skola@bisgymbb.cz

Asociace ředitelů gymnázií České republiky, z. s. (AŘG)

Předsedkyně AŘG: PhDr. Renata Schejbalová, Gymnázium Nad Štolou

Nad Štolou 1510/1

170 00 Praha 7

Tel: +420 233 381 616; +420 739 465 755

E-mail: renata.schejbalova@gymstola.cz

Asociace ředitelů základních škol ČR, z. s. (AŘZŠ)

Senovážné náměstí 977/24

110 00 Praha

Tel.: +420 607 573 830, +420 774 939 227

E-mail: asociace.rediteluzs@gmail.com

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. (ARPZPD)

Karlínské náměstí 12/59

186 03 Praha 8 – Karlín

Tel.: +420 224 817 393

E-mail: asociace@arpzpd.cz

Asociace středních pedagogických škol

Mgr. Romana Studýnková, předsedkyně

Tel.: +420 581 291 206

E-mail: studynkova @gjb-spgs.cz

Asociace středních průmyslových škol ČR

Kancelář Asociace SPŠ ČR

Francouzská 1192

742 21 Kopřivnice

Tel.: +420 606 357 103 (Jaroslava Buzková)

E-mail: buzkova.jaroslava @gmail.com

Asociace univerzit třetího věku

Mgr. Dominika Spoustová, tajemnice

Pacovská 350/4

140 21 Praha

Tel.: +420 604 514 553

E-mail: au3v@seznam.cz

Asociace výchovných poradců

Ing. Zuzana Freibergová, tajemnice

Tel.: +420 724 118 778

E-mail: freibergova @asociacevp.cz

Asociace vysokoškolských poradců, z. s. (AVŠP)

Středisko ELSA ČVUT

Bechyňova 3

166 36 Praha 6

E-mail: rada@asociacevsp.cz

Asociace vyšších odborných škol

Pacovská 350/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 602 184 719

Email: kancelar@asociacevos.cz

Asociace waldorfských škol České republiky, z.s. (AWŠ)

Butovická 228/9

158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.: +420 723 539 983

Email: waldorf@seznam.cz

Asociace zdravotnických škol ČR

PhDr. Karel Štix, předseda

Tel.: +420 387 023 012

E-mail: stix@szscb.cz

C, Č

Centrum ENIC-NARIC, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT – Odbor vysokých škol (30)

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 - Malá Strana

Tel.: +420 234 811 111 (ústředna)

E-mail: enic-naric@msmt.cz

Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. (CSVŠ)

Jankovcova 933/63

170 00  Praha 7

Tel.: +420 739 203 723

E-mail: csvs@csvs.cz

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AVČR, v. v. i. (CVVM)

Jilská 1

110 00 Praha 1

Tel.: +420 286 840 129, +420 210 310 591

E-mail: cvvm@soc.cas.cz

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, CERMAT)

Jankovcova 933/63

170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: +420 224 507 507

E-mail: info@cermat.cz

Česká andragogická společnost

U Státní dráhy 58/14

160 00 Praha 6 – Sedlec

Tel.: +420 603 328 964

E-mail: info@candrs.cz

Česká asociace pro evropská studia

doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

E-mail: nadezda.siskova @upol.cz

Česká komise pro UNESCO

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1 - Hradčany

Tel.: +420 224 182 716

E-mail: unesco@mzv.cz

Česká konference rektorů (ČKR)

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

Tel.: +420 549 491 121

E-mail: crc@muni.cz

Česká manažerská asociace

Václavské náměstí 21

113 60 Praha 1

Tel.: +420 224 109 301

E-mail: cma@cma.cz

Česká školní inspekce (ČŠI)

Fráni Šrámka 37

150 21 Praha 5

Tel.: +420 251 023 127

E-mail: posta@csicr.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Politických vězňů 1419/11

110 00  Praha 1

Tel: +420 739 505 444

E-mail: info@cmkos.cz

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ)

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: +420 234 130 200

E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz

Český statistický úřad (ČSÚ)

Na padesátém 3268/81

100 82 Praha 10

Tel.: +420 274 051 111

E-mail: infoservis@czso.cz

D, E

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 100

E-mail: info@dzs.cz

DYS-centrum Praha z. ú.

Stejskalova 192/9

180 00 Praha 8

Tel.: +420 270 005 018, +420 603 399 889, +420 773 507 222

E-mail: dyscentrum@dyscentrum.org

Eurocentrum Praha

Evropský dům

Jungmanova 24

110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 517 526, +420 222 516 009

E-mail: eurocentrum.praha@euroskop.cz

Europe Direct

Jungmanova 24

110 00 Praha 1

Tel.: 00 800 67 89 10 11, +420 255 708 255

E-mail: ed@europe-direct.cz

Eurydice CZ

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 618

E-mail: eurydice@dzs.cz

F, G, H, K, L

Federace dětských domovů FICE ČR

DD Mathauserova 117

345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 103

E-mail: koubovaj @seznam.cz

Fulbrightova komise

Komise J. W. Fulbrighta

Karmelitská 17

118 00 Praha 1

Tel.: +420 222 718 452

E-mail: fulbright@fulbright.cz

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Evropská 2589/33b

160 00 Praha 6

Tel.: +420 227 088 841, +420 227 088 861

E-mail: info@gacr.cz

Hospodářská komora České republiky

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

Tel.: +420 266 721 300

E-mail: office@komora.cz

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České Republiky

Václavské náměstí 21

113 60 Praha 1

Tel.: +420 222 324 985

E-mail: kzps@kzps.cz

Logopedická společnost Miloše Sováka

M. D. Rettigové 4

116 39 Praha 1

Tel.: +420 606 414 541 (SMS)

E-mail: logopedickaspolecnost@seznam.cz

M

META, o. p. s. (Podpora příležitostí ve vzdělávání)

Žerotínova 1124/35

130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 521 446

E-mail: info@meta-ops.cz

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Tel.: +420 257 041 111

E-mail: podatelna@mfcr.cz

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

Tel.: +420 257 085 111

E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 00 Praha 6

Tel.: +420 973 201 111

E-mail: e-podatelnaMO@army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111

E-mail: posta@mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Tel.: +420 224 861 111

E-mail: info@mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: +420 224 851 111

E-mail: posta@mpo.cz

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420 221 997 111

E-mail: posta@msp.justice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 111

E-mail: posta@msmt.cz

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21

170 34 Praha 7

Tel.: +420 974 811 111 (spojovatelka)

E-mail: posta@mvcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1 – Hradčany

Tel.: +420 224 181 111 (ústředna)

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4

128 01 Praha 2

Tel.: +420 224 971 111

E-mail: verejnost@mzcr.cz

Montessori ČR, z. s.

Budova ZŠ Rakovského

Rakovského 3136/1

143 00 Praha 4 – Modřany

Tel: +420 774 828 213

E-mail: info@montessoricr.cz

N

Nadace Český hudební fond (NČHF)

Besední 3

118 00 Praha 1

Tel.: +420 257 320 008, +420 257 326 975

E-mail: nadace@nchf.cz

Nadace Český literární fond (NČLF)

Pod Nuselskými schody 3

120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 560 081, +420 771 113 561

E-mail: nadace@nclf.cz

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

Vodičkova 17

110 00 Praha 1

Tel.:+420 224 947 691, +420 224 947 686

E-mail: josefhlavka @volny.cz

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 813 358

E-mail: posta@nauvs.cz

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Senovážné náměstí 25

110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 122 112

E-mail: sekretariat@npi.cz

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, Národní vzdělávací fond, o. p. s. (NOZV)

Opletalova 25

110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 500 540

E-mail: observatory@nvf.cz

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK)

Valdštejnská 20

118 00 Praha 1

Tel.: +420 257 533 455

E-mail: pedagog@npmk.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením

Partyzánská 1/7

170 00 Praha 7

Tel.: +420 266 753 421

E-mail: nrzpcr@nrzp.cz

Národní rada pro kvalifikace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 111

E-mail: posta@msmt.cz

Národní vzdělávací fond, o. p. s. (NVF)

Opletalova 25

110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 500 500, +420 224 500 511

E-mail: mail@nvf.cz

O, P, R

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství

Ostravská 21

737 01 Český Těšín

Tel.: +420 558 746 267

E-mail: info@pctesin.cz

Rada hospodářské a sociální dohody (RHSD) neboli Tripartita

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Tel.: +420 224 002 121

E-mail: tripartita@vlada.cz

Rada pro udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

Tel.: +420 267 121 111

E-mail: info@mzp.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Tel.: +420 224 003 850

E-mail: rvv@vlada.cz

Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci

MZV – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské nám. 5

118 00  Praha 1

Tel.: +420 224 182 366

E-mail: ors_sekretariat@mzv.cz

Rada vlády pro lidská práva

Mgr. Jakub Machačka (vedoucí sekretariátu)

E-mail: machacka.jakub@vlada.cz

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Tel.: +420 224 002 111

Rada vlády pro národnostní menšiny

Úřad vlády ČR

Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Tel.: +420 296 153 225

E-mail: narodnostni.mensiny@vlada.cz

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Mgr. Monika Šamová, M.St. (vedoucí Oddělení sekretariátu)

Rytířská 539/31

110 00 Praha 1

Tel.: +420 725 765 883

E-mail: samova.monika@vlada.cz

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Tel.: +420 224 003 958

E-mail: posta@vlada.cz

Rada vysokých škol (RVŠ)

Agentura Rady vysokých škol

Ovocný trh 5

116 36  Praha 1

Tel.: +420 778 976 964

E-mail: info@arvs.cuni.cz

S

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

V Olšinách 75

100 00 Praha 10

Tel.: +420 604 802 884

E-mail: kancelar@soukromeskoly.cz

Sdružení učňovských zařízení

Karel Dvořák (předseda sdružení)

Střední odborné učiliště

Ohradní 57

145 01 Praha 4

Tel.: +420 241 481 217

E-mail: reditel@ohradni.cz

Sdružení zdravotně postižených v ČR

Karlínské nám. 12

186 00 Praha 8

Tel.: +420 224 815 915, +420 224 816 997

E-mail: szpcr@ntext.cz, puszdp@braillnet.cz

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

Nábřeží E. Beneše 4

118 01 Praha 1

Tel.: +420 224 002 644, +420 224 002 048

E-mail: posta@vlada.cz, velebilova.martina@vlada.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (SONS)

Krakovská 21

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 462 462

E-mail: sons@sons.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.

Karlínské nám. 59/12

186 03 Praha 8 – Karlín

Tel.: +420 776 237 799, +420 770 626 202

E-mail: spmp@spmpcr.cz

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV)

Lhotecká 7

143 01 Praha 12

Tel.: +420 974 827 118

E-mail: podatelna@suz.cz

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV)

Floriánské nám. 103

272 01 Kladno

Tel.: +420 607 123 568

E-mail: info@skav.cz, silvie.pychova @skav.cz

Státní úřad inspekce práce (SUIP)

Kolářská 451/13

746 01 Opava

Tel.: +420 950 179 178

E-mail: opava@suip.cz

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Šrobárova 48

100 00 Praha 10

Tel.: +420 267 081 111

E-mail: zdravust@szu.cz

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Malátova 17

150 00 Praha 5

Tel.: +420 221 900 711

E-mail: jan.koucky @pedf.cuni.cz

Svaz měst a obcí ČR

5. května 1640/65 (budova Kongresového centra)

140 00 Praha 4

Tel.: +420 234 709 711, +420 234 709 717

E-mail: smocr@smocr.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Freyova 948/11

190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel.: +420 225 279 111

E-mail: spcr@spcr.cz

T, U, V, Z

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Evropská 1692/37

160 00 Praha 6

Tel.: +420 234 611 111

E-mail: info@tacr.cz

Učená společnost České republiky (US ČR)

Národní 3

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 403 384

E-mail: jedinakova @kav.cas.cz; ucena.spol@kav.cas.cz

Unie školských asociací ČR – CZESHA

Masarykova střední škola chemická

Křemencova 12

116 28 Praha 1

Tel.: +420 222 924 427, +420 603 897 789

E-mail: jiri.zajicek @mssch.cz

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS)

Na Pankráci 322/26 (budova Vyšehrad Garden)

140 00 Praha 4

Tel.: +420 735 751 961

E-mail: info@uzs.cz, prezident@uzs.cz

Úřad práce ČR (ÚP ČR)

Generální ředitelství

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7

Tel.: +420 950 180 111, +420 724 209 037 (tisková mluvčí)

E-mail: podatelna.gr@uradprace.cz, katerina.berankova@uradprace.cz (tisková mluvčí)

Úřad vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1 – Malá Strana

Tel.: +420 224 002 111

Email: posta@vlada.cz

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (ÚVRV)

Myslíkova 7

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 900 530

E-mail: uvrv@pedf.cuni.cz

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (VVOZP)

Mgr. Martina Jelínková (tajemnice VVOZP)

Tel.: + 420 224 002 316, +420 725 048 335

E-mail: jelinkova1.martina@vlada.cz

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Vysokoškolský odborový svaz

Senovážné náměstí 978/23

110 00 Praha 1

Tel.: +420 731 430 531

E-mail: vos@cmkos.cz

Zastoupení Evropské komise v České republice

Jungmannova 24

P.O.Box 811, 111 21 Praha 1

Tel.: +420 224 312 835

E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu