Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Další pracovníci ve vzdělávání dospělých

Czechia

10.Řídící a další pracovníci ve školství

10.8Další pracovníci ve vzdělávání dospělých

Last update: 7 March 2024

 

Další pracovníky ve vzdělávání dospělých lze rozdělit do tří skupin podle typu instituce, ve které působí:

A/ Další pracovníci na základních, středních a vyšších odborných školách; dále v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz Další pracovníci škol). Na přímé výuce dospělých se mohou podílet odborní pracovníci školských zařízení, kteří se neřadí mezi pedagogické pracovníky (např. odborní pracovníci výpočetních středisek).

B/ Další pracovníci na vysokých školách. Údaje o dalších pracovnících na vysokých školách, které organizují vzdělávání dospělých (např. v rámci kurzů celoživotního vzdělávání), viz Další pracovníci v terciárním vzdělávání.

C/ Další pracovníci v komerčních institucích, neziskových organizacích, profesních sdruženích, asociacích aj., které působí v oblasti vzdělávání dospělých. Pracovní podmínky těchto pracovníků se řídí platnými předpisy danými zákoníkem práce.