Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Řídící pracovníci ve vzdělávání dospělých

Czechia

10.Řídící a další pracovníci ve školství

10.7Řídící pracovníci ve vzdělávání dospělých

Last update: 7 March 2024

 

Řídící pracovníky ve vzdělávání dospělých lze rozdělit do tří skupin podle typu instituce, ve které působí:

A/ Řídící pracovníci na základních, středních a vyšších odborných školách; dále v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Bližší informace o řídících pracovnících škol, které mohou kromě své hlavní činnosti organizovat i vzdělávání dospělých, viz Řídící pracovníci v předškolním a školním vzdělávání.

B/ Řídící pracovníci na vysokých školách. Údaje o řídících pracovnících na vysokých školách, které organizují vzdělávání dospělých (např. v rámci kurzů celoživotního vzdělávání), viz Řídící pracovníci v terciárním vzdělávání.

C/ Řídící pracovníci v komerčních institucích, neziskových organizacích, profesních sdruženích, asociacích aj., které působí v oblasti vzdělávání dospělých. Pracovní podmínky řídících pracovníků se řídí platnými předpisy danými zákoníkem práce.