Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Vzdělávání a péče v raném dětství v domácnosti poskytovatele

Czechia

4.Vzdělávání a péče v raném dětství

4.5Vzdělávání a péče v raném dětství v domácnosti poskytovatele

Last update: 28 February 2024

Specifická péče v domácnosti poskytovatele není v české legislativě zavedena a v praxi není obvyklá.

Od 1. října 2021 může být poskytovatelem péče v dětské skupině i (samostatná) pečující osoba, pokud má dětská skupina kapacitu nejvýše 4 dětí (započítávají se i vlastní děti pečující osoby). Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině stanoví zvláštní hygienické požadavky pro dětské skupiny do 4 dětí, nicméně péče ve vlastní domácnosti zde není přímo umožněna. Většina dalších požadavků je u těchto malých skupin stejná jako pro ostatní dětské skupiny. Pečují osoba musí splňovat předepsané kvalifikační požadavky. Obdobná jsou i pravidla pro úhradu služby rodiči. Centrální výchovný program neexistuje, pečující osoba coby poskytovatel však musí vytvořit plán výchovy a péče. Musí také dodržovat standardy kvality péče. Podrobnosti viz v oddílech o péči o děti raného věku v kapitole 4.

Péče o dítě v domácnosti poskytovatele je teoreticky možná v rámci živnosti Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu. Nicméně takový typ služby je považován živnost poskytovanou v provozovně, a platí pro něj tedy stejná pravidla jako pro ostatní zařízení pro péči o děti do 3 let, a to včetně hygienických požadavků.