Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Mobilita ve vzdělávání dospělých

Czechia

13.Mobilita a internacionalizace

13.3Mobilita ve vzdělávání dospělých

Last update: 14 December 2023

Některé informace o mobilitě v oblasti vzdělávání dospělých jsou uvedeny také v části Další dimenze internacionalizace ve vzdělávání dospělých.

Mobilita účastníků vzdělávání dospělých

Pokud vzdělávání dospělých probíhá na školách a směřuje k dosažení určitého stupně vzdělání, platí zde stejná pravidla jako pro ostatní žáky a studenty. Za zmínku stojí i iniciativy v oblasti mládeže. V této oblasti má Česká republika uzavřeny s některými zeměmi dlouholeté dohody (Slovensko, Francie, Německo). Obdobná spolupráce probíhá i mezi Českou republikou a zeměmi Visegrádu a Českou republikou a zeměmi Východního partnerství. V případě jiných typů vzdělávání (např. zahraniční jazykové kurzy) záleží především na iniciativě jednotlivce.

Mobilita vyučujících ve vzdělávání dospělých

Pro informace o mobilitě pracovníků ve školním vzdělávání viz Mobilita učitelů a na vysokých školách viz Mobilita vyučujících a dalších pracovníků.