Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Další vzdělávání vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Czechia

9.Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

9.9Další vzdělávání vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Last update: 12 April 2024

Další vzdělávání vyučujících na základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích se řídí zákonem o pedagogických pracovnících a příslušnými vyhláškami. Pokud školy zároveň nabízejí kurzy v rámci dalšího vzdělávání dospělých, další vzdělávání vyučujících v těchto kurzech není zákonem zvláště specifikováno.

Podobně je tomu i v případě akademických pracovníků vyučujících dospělé na vysokých školách.

Další vzdělávání vyučujících působících v různých profesních sdruženích, asociacích, neziskových a komerčních institucích záleží na zaměstnavateli a řídí se platnými předpisy danými zákoník práce.