Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Opleidingen voor leerkrachten in hoger onderwijs

Netherlands

9.Leraren

9.4Opleidingen voor leerkrachten in hoger onderwijs

Last update: 14 December 2023

Er zijn bij wet geen bevoegdheidseisen voor docenten in het hoger onderwijs vastgesteld. Er zijn ook geen afzonderlijke opleidingen in het hoger onderwijs die voorbereiden op het docentschap in het hoger onderwijs.  De hogeschool of universiteit geeft informatie over de voorwaarden die zij stellen.

Met hogescholen en universiteiten is wel afgesproken dat zij ernaar streven dat op korte termijn al hun docenten ten minste een mastergraad hebben.

Personeel aan universiteiten hebben een onderzoeks- en onderwijstaak.

  • Om er voor te zorgen dat zij ook voldoende zijn voorbereid voor de onderwijstaak volgen zij vaak een scholingsprogramma dat leidt tot de zogenaamde basiskwalificatie onderwijs (BKO). De eisen waaraan de docent moet voldoen verschillen per onderwijsinstelling.

  • Zij kunnen zich daarna verder bekwamen door scholing leidend tot een senior kwalificatie onderwijs (SKO).