Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Leraren

Netherlands

9.Leraren

Last update: 14 December 2023
On this page

De lerarenopleidingen in het hbo zijn bacheloropleidingen (lerarenopleidingen basisonderwijs en tweedegraads lerarenopleidingen) of masteropleidingen (eerstegraads lerarenopleidingen). In het wetenschappelijk onderwijs zijn het masteropleidingen (eerstegraads lerarenopleiding). Alle opleidingen in het hoger onderwijs die opleiden tot leraar kunnen in voltijd, deeltijd of duaal worden gevolgd.

 

 

Regionale convenanten

De onderwijsarbeidsmarkt is in hoge mate een regionale arbeidsmarkt. Begin 2004 hebben in ongeveer 20 regio's (vooral de tekortregio's) scholen en (leraren)opleidingen, samen met gemeenten, in een regionaal convenant afspraken gemaakt over de aanpak van het lerarentekort, voor zowel de korte als (middel)lange termijn. Scholen, lerarenopleidingen en opleiders van onderwijsassistenten trachten vraag en aanbod van onderwijspersoneel zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen.