Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Opleidingen buiten de bachelor-masterstructuur

Netherlands

7.Hoger onderwijs

7.4Opleidingen buiten de bachelor-masterstructuur

Last update: 14 December 2023

Instellingen voor afstandsonderwijs

In Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) staan ook erkende opleidingen en instellingen voor afstandsonderwijs, zoals:

  • LOI (Leidse Onderwijsinstellingen);
  • NTI (Nederlands Talen Instituut);
  • Open Universiteit (OU);
  • NHA (Nationale Handelsacademie).

Alle opleidingen in de registers zijn erkende opleidingen. De opleidingen van de Open Universiteit zijn allemaal erkend. De LOI, NTI en NHA bieden ook niet-erkende opleidingen aan. Deze staan niet in de registers.

Erkende opleidingen voldoen aan wettelijke eisen. Die eisen staan in:

  • de Wet op het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (WEB) en/of
  • de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Open Universiteit Nederland

De Open Universiteit Nederland (OUNL) is een rijksinstelling die in 1984 opgericht is met als maatschappelijke taak het bieden van een 2e kans of 2e weg voor het volgen van hoger (afstands)onderwijs aan volwassenen die daar niet eerder aan toegekomen zijn. De OUNL heeft, zoals vermeld in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), ‘verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderzoek gericht op de beroepspraktijk tot taak, alsmede het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van het hoger onderwijs. Zij verzorgt in elk geval initiële opleidingen. Zij verzorgt deze in de vorm van afstandsonderwijs’. De OUNL maakt hoger onderwijs voor velen toegankelijk door het ontbreken van formele toelatingseisen en een groot aantal vrijheidsgraden (plaats, tijd, tempo). In Nederland zijn 12 studiecentra en 2 steunpunten en in Vlaanderen zijn 6 studiecentra ingericht. In deze regionale studiecentra vinden studievoorlichting, studiebegeleiding en studieadvisering plaats. De Open Universiteit Nederland is zelfstandig, maar onderhoudt wel relaties met de andere universiteiten en hogescholen.

De Open Universiteit Nederland is gerechtigd wettelijk erkende academische titels BA en MA te verlenen, aan diegenen die met goed gevolg een diplomaprogramma hebben afgesloten. Ook promoveren (titel "dr.") is mogelijk aan de Open Universiteit Nederland.

Voor inschrijving aan de Open Universiteit gelden geen vooropleidingseisen. Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, mag hij/zij zich aanmelden voor een opleiding. De opleidingen van de Open Universiteit zijn allemaal erkend.

Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) is een commerciële onderwijsinstelling die afstandsonderwijs verzorgt. LOI biedt meer dan 900 erkende opleidingen en cursussen.

Het Nederlands Talen Instituut (NTI) is al ruim 70 jaar aanbieder van afstandsonderwijs. Het NTI biedt ruim 850 opleidingen en cursussen aan, van korte cursus tot volledige Masteropleiding.

De Nationale Handelsacademie (NHA) biedt al 80 jaar afstandsonderwijs aan. De NHA is opgericht door een onderwijzer, die het onderwijs betaalbaar en bereikbaar wilde maken voor iedereen. Hoge kwaliteit tegen laag lesgeld, dat is de missie van de NHA.