Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Vervolgonderwijs

Netherlands

6.Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

6.10Vervolgonderwijs

Last update: 14 December 2023

 

Post-secundair niet-tertiair onderwijs

Het post-secundair niet-tertiair onderwijs zit tussen hoger secundair en tertiair onderwijs in. Dit niveau dient om de kennis van ISCED-niveau 3 afgestudeerden te verbreden.

Onderwijsprogramma’s die in dit niveau zijn ondergebracht voldoen aan de volgende hoofdcriteria:

• De inhoud van de programma’s is doorgaans gericht op de toetreding tot de arbeidsmarkt en is er sprake van eindberoepsonderwijs.

• De inhoud van de programma’s is gericht op een verbreding, niet op een verdieping van de kennis, vaardigheden en competenties van iemand die een programma op niveau 3 heeft afgerond. De inhoud is meer gespecialiseerd, maar heeft niet het niveau van tertiair onderwijs.

• De voltooiing van een programma op ISCED niveau 3 is een vereiste voor toelating tot een programma op niveau 4, maar kan lager zijn dan het niveau dat vereist is voor toelating tot niveau 5 of hoger.

• De typische duur van deze opleidingen varieert van 6 maanden tot 2 of 3 jaar.

In het Nederlandse onderwijssysteem valt de volgende categorie onder ISCED-niveau 4:

• WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) specialistenopleiding (MBO niveau 4), en/of 1-jarig hbo.Bron: CBS