Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Politieke, sociale en economische achtergronden en ontwikkelingen

Netherlands

1.Politieke, sociale en economische achtergronden en ontwikkelingen

Last update: 28 March 2024

Nederland is een constitutionele monarchie. De positie van de Koning en de opvolging is geregeld in de Grondwet ook wel constitutie genoemd. De Koning vormt samen met de ministers de regering.

Nederland telt bijna 17,3 miljoen inwoners (2020), die leven op een oppervlakte van 41.543 km2. Een bevolkingsdichtheid van 416 inwoners/km². Daarmee is Nederland het op vijftien na dichtstbevolkte land van de wereld; De taal die in Nederland wordt gesproken is over het algemeen Nederlands, een Germaanse taal.

Een belangrijk kenmerk van het onderwijs in Nederland is vrijheid van onderwijs. Een ander belangrijk kenmerk is dat scholen en instellingen een hoge mate van bestuurlijke en onderwijskundige autonomie kennen. Daarnaast kent men in Nederland de leerplicht en de kwalificatieplicht . Verder kent men in Nederland een selectiemoment binnen de leerplichtige leeftijd. Dit is aan het eind van het primair onderwijs voor het gedifferentieerd voortgezet onderwijs.