Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Schoolleiding in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Netherlands

10.Schoolleiding, onderwijsinspectie en management

10.7Schoolleiding in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Last update: 14 December 2023

 

Bestuur van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Alle instellingen voor educatie en beroepsonderwijs zijn vanaf 1 januari 1998 ondergebracht in brede scholengemeenschappen, de zogenaamde Regionale Opleidingencentra (roc's). Roc's kennen twee verschijningsvormen:

  • institutioneel geïntegreerde instellingen (igi's) zijn roc's die geheel gefuseerd zijn. Alle bestaande opleidingen gaan samen in één instelling met één bevoegd gezag, één centrale directie of college van bestuur, één medezeggenschapsraad en één centraal beleid op alle gebieden.
  • bestuurlijk gefuseerde instellingen (bgi's) zijn roc's waarvan alleen de besturen zijn gefuseerd. Net als bij een igi is er sprake van één instelling met één bevoegd gezag, één centrale directie of college van bestuur en één medezeggenschapsraad. Een gemeenschappelijk beleid hoeft een bgi echter alleen te voeren op het gebied van financiën, personeel, onderwijs, examinering en kwaliteitszorg. De centrale directie of het college van bestuur is onder verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken in de instelling. De centrale directie of het college van bestuur bestaat uit maximaal drie leden, waaronder de voorzitter.