Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Overig onderwijzend personeel in hoger onderwijs

Netherlands

10.Schoolleiding, onderwijsinspectie en management

10.6Overig onderwijzend personeel in hoger onderwijs

Last update: 14 December 2023