Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Andere vormen van internationalisering in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Netherlands

13.Mobiliteit en internationalisering

13.6Andere vormen van internationalisering in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Last update: 14 December 2023

 

Het Europese/internationale aspect in het curriculum

De overheid bepaalt het raamwerk voor het onderwijs, waarbinnen instellingen moeten opereren. Het bestuur van de instelling is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het onderwijs. In de onderwijs- en examenregeling worden de keuzes met betrekking tot het onderwijsprogramma en de examens vastgelegd.

In het volwassenenonderwijs is het niet voorgeschreven om de onderwerpen Europa en de Europese Unie te behandelen. Afhankelijk van het belang voor de opleiding kunnen deze thema's wel aan de orde komen en is het uitgangspunt dat in elk vakgebied internationale aspecten van het vakgebied aan de orde komen.

 

Partnerschappen en netwerken

Erasmus+

Binnen Erasmus+ is er in actielijn 2 (Key action 2) aandacht voor strategische partnerschappen in het mbo en volwassenenonderwijs. Strategische partnerschappen zijn internationale (klein- en grootschalige) samenwerkingsprojecten binnen de onderwijs-, training- en jeugdsector gericht op het ontwikkelen, transfereren en implementeren van innovatieve aanpakken op organisatie-, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau.

 

Doelgroep

Organisaties die actief zijn in opleiden/trainen of die in het verlengde daarvan actief zijn, zoals lokale, regionale of nationale overheden, validerende instellingen, kamers van koophandel, bedrijfsleven, non-profit instellingen.

 

Doel

  • Innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs (bijvoorbeeld methoden curricula, ICT-tools);
  • Versterken van de samenwerking tussen actoren uit het onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven;
  • Delen van kennis/good practices op het gebied van onderwijs;
  • Erkennen en valideren van leerresultaten.

 

 

Internationalisation at home

Daarnaast hebben scholen in het kader van internationalisation at home de mogelijkheid om een online samenwerking aan te gaan met scholen en/of bedrijven in het buitenland. Bijvoorbeeld met eTwinning. Nuffic ondersteunt mbo-scholen hierbij in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie ook: Internationalisation at home in het mbo | Nuffic.