Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Overig onderwijzend personeel in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Netherlands

10.Schoolleiding, onderwijsinspectie en management

10.8Overig onderwijzend personeel in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Last update: 14 December 2023

In het middelbaarberoepsonderwijs en het volwassenenonderwijs zijn ook niet-onderwijsgevenden werkzaam onder andere als onderwijsassistent. Het takenpakket van een onderwijsassistent verschilt per school. Onderwijsassistenten stemmen dit zelf af met de leraar die ze ondersteunen. In het algemeen heeft een onderwijsassistent vooral organisatorische en begeleidende taken, zoals:

  • excursies organiseren;
  • lesmateriaal verzamelen;
  • testen afnemen;
  • leerlingen begeleiden;
  • de klas zelfstandig laten werken als de docent zich bezig houdt met leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Verder zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs ook andere niet-onderwijsgevenden actief, bijvoorbeeld het personeel dat ondersteunend is op het gebied van organisatie, beheer of administratie (bijvoorbeeld medewerkers in de mediatheek, studieloopbaanbegeleider).