Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Overig onderwijzend personeel in primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Netherlands

10.Schoolleiding, onderwijsinspectie en management

10.4Overig onderwijzend personeel in primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Last update: 14 December 2023

Het overige personeel in de school bestaat uit het zogenoemde onderwijsondersteunend personeel. Dit betreft personeel dat in diverse functies werkzaam kan zijn. Voor het primair onderwijs bestaan hiervoor norm- en voorbeeldfuncties. Het betreft onder meer de functies van conciërge en administratief medewerker en onderwijsondersteunende functies die gerelateerd zijn aan het primaire proces, zoals de functies van klassenassistent, onderwijsassistent en lerarenondersteuner. Voor het speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs bestaan naast genoemde functies nog specifieke functies zoals: logopedist, fysiotherapeut en instructeur mobiliteit.

 

Ook het voortgezet onderwijs kent naast de algemene ondersteunende functies, zoals administratief medewerker, conciërge en kantinebeheerder onderwijsondersteunende functies die gerelateerd zijn aan het primair proces, zoals technische docentassistent en technische onderwijsassistent.

 

Ook in het functiebouwwerk voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en in het hoger beroepsonderwijs komen overeenkomstige onderwijsondersteunende en beheersfuncties voor.