Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
De validatie van non-formeel en informeel leren

Netherlands

8.Volwassenenonderwijs

8.5De validatie van non-formeel en informeel leren

Last update: 14 December 2023

Eerder verworven competenties (EVC)

Het belang van ‘een leven lang leren’ komt in Nederland naar voren in het erkennen van de Eerder Verworven Competenties (EVC). EVC is het systeem voor het valideren van formeel, niet-formeel en informeel leren. In een EVC-procedure worden gegevens verzameld van wat iemand weet en kan. Het bewijs wordt beoordeeld ten opzichte van landelijk erkende beroepsstandaarden. Zowel diploma’s als levens- en werkervaring tellen mee. Al het bewijs wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat.

Een ervaringscertificaat geeft een overzicht van wat iemand weet en kan. Het geeft een duidelijk beeld over de beroepservaring en het niveau van functioneren van een persoon. Als je weet wat je kunt, zet je je talenten effectiever in en weet je waar je aan kan werken. Zo zorg je ervoor dat je ontwikkeling past bij je huidige baan of de (loop)baan die je ambieert.

Het ervaringscertificaat geeft Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Om dit certificaat te behalen, moet de persoon een EVC-procedure starten. Er worden dan bewijzen verzameld van wat iemand weet en kan. Diploma’s tellen mee, maar juist ook levens- en werkervaring. Al het bewijs wordt beoordeeld op basis van landelijk erkende beroepsstandaarden.

In een EVC-procedure moet de persoon zelf een portfolio maken met bewijzen van hun kennis en kunde. Er is een begeleider die daarbij kan helpen. Voorbeelden van bewijzen zijn onder andere:

  • getuigschriften
  • referenties
  • verslagen van beoordelingsgesprekken
  • producten die de je hebt gemaakt
  • diploma's

Als het portfolio klaar is, wordt het beoordeeld door een of twee beoordelaars van de EVC-aanbieder. Ook wordt er bekeken welke aanvullende toetsing nodig is om de kennis en vaardigheden van iemand in kaart te brengen. Soms is er bijvoorbeeld nog een praktijkbeoordeling of een gesprek.

Het duurt gemiddeld 3 maanden om een ervaringscertificaat te krijgen.

Voor het aanvragen van een ervaringscertificaat kun je terecht bij een van de ongeveer 70 EVC-aanbieders. Zij brengen de vakkennis en vaardigheden van de persoon in kaart. Via Vind EVC-procedures kan er gekeken worden of er EVC-procedures zijn die aansluiten bij de voorkeur van de deelnemer. Een deelnemer kan zelf contact opnemen met een erkende EVC-aanbieder of dit vragen aan de contactpersoon bij de werkgever of het Leerwerkloket om dit te doen.

Een ervaringscertificaat kan worden ingezet voor loopbaanmobiliteit op de arbeidsmarkt. Wanneer een volwassene een mbo- of hbo-opleiding wil volgen, kunnen eerder verworven competenties worden benut voor verkorting van de betreffende opleiding.  

Bron: Kenniscentrumevc

Het belang van een leven lang leren wordt steeds meer onderkend. Dit is ook te zien in het stijgende percentage van 25- t/m 64 jarigen dat deelneemt aan leeractiviteiten.

Percentage van 25- t/m 64-jarigen dat deelneemt aan leeractiviteiten (Leven Lang Leren)

  2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nederland 15.5% 17.0% 17.0% 16.5% 16.7% 16.5% 17.4%
EU-27   7.1%   9.4%   9.3%   9.1%   8.9%   9.0% 10.5%