Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organisatie van het onderwijssysteem

Netherlands

2.Organisatie en bestuur van het onderwijs

2.3Organisatie van het onderwijssysteem

Last update: 14 December 2023

Het diagram op de overzichtspagina toont de structuur van het nationale onderwijssysteem. 

Kinderopvang 

In de Wet Kinderopvang zijn verschillende vormen van kinderopvang opgenomen. 

In deze wet is inbegrepen: 

 • Dagelijkse zorg
 • Extramurale zorg
 • Gastouderopvang
 • Ouderparticipatie
 • Kinderdagverblijven. 

Informele opvang valt hier niet onder, bijvoorbeeld een au pair of vrienden of familie

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), kinderopvang en primair onderwijs

Voor- en vroegschoolse educatie en opvang (VVE):

 •  Is gericht op kinderen van 2 tot 5 jaar die risico lopen op onderwijsachterstand en wordt aangeboden op kinderdagverblijven en scholen in het basisonderwijs. 
 • Het doel is om deze kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden en hen voor te bereiden op het basisonderwijs. 

Basisonderwijs (ISCED 1): 

 • De meeste kinderen gaan op 4-jarige leeftijd naar de basisschool, hoewel ze pas vanaf 5-jarige leeftijd wettelijk verplicht zijn om naar school te gaan. De basisschool duurt tot de leeftijd van 12 jaar (gemiddeld). 
 • Het basisonderwijs duurt acht jaar en vindt plaats op een basisschool . 

In Nederland gaan kinderen doorgaans op vierjarige leeftijd naar de basisschool. Het is echter belangrijk om te weten dat dit tot en met de leeftijd van 5 jaar gezien wordt als kleuteronderwijs (ISCED 0). Als kinderen zes jaar oud zijn, gaan ze over naar de derde klas (groep 3), ISCED 1.

 

Voortgezet onderwijs

Bij het verlaten van de basisschool op ongeveer 12-jarige leeftijd kunnen kinderen kiezen uit drie soorten voortgezet onderwijs: 

 • VMBO (vier jaar) 
 • HAVO (vijf jaar) 
 • VWO (zes jaar). 

Er zijn vier leerroutes in het vmbo: 

 1. Basisberoepsopleiding (VMBO-B);
 2. middenkader beroepsopleiding (VMBO-K);
 3. gecombineerd programma (VMBO-G); 
 4. theoretisch programma (VMGO-T). 

De meeste middelbare scholen zijn gecombineerde scholen die meerdere typen voortgezet onderwijs aanbieden, zodat leerlingen gemakkelijk van het ene type naar het andere kunnen doorstromen. Bij alle drie de typen wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.