Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Mobiliteit in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Netherlands

13.Mobiliteit en internationalisering

13.3Mobiliteit in volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Last update: 14 December 2023

 

Mobiliteit van de student

Middelbaar beroepsonderwijs

De overheid vindt het belangrijk dat studenten in het mbo internationale competenties opdoen. Bijvoorbeeld middels een buitenlandervaring. Deze competenties helpen studenten te leren, leven en werken in een interculturele klas, samenleving en een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.

 

Als een student tijdens zijn of haar opleiding naar het buitenland wil, kan diegene informatie inwinnen bij de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de omstandigheden komen mbo-studenten voor een buitenlandervaring in aanmerking voor een beurs via het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Studenten kunnen niet als individu een aanvraag indienen, maar maken via de aan het programma deelnemende organisatie gebruik van de door Erasmus+ gefinancierde mogelijkheden. Organisaties die voor een langere periode internationale activiteiten willen organiseren, kunnen hiervoor een Erasmus Accreditatie aanvragen.

Organisaties die steun van Erasmus+ ontvangen bieden op inclusieve wijze mobiliteitsmogelijkheden aan. Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand zijn extra middelen beschikbaar om een buitenlandervaring mogelijk te maken.  

Verder is het voor studenten mogelijk om gebruik te maken van de Europass. Dit bevordert de mobiliteit van de studenten en net afgestudeerden. Voor een beschrijving van de Europass, zie hoofdstuk 13.2.

Volwassenenonderwijs

Erasmus+

Binnen het nieuwe programma Erasmus+ (2021-2027) is het ook voor lerende in de volwasseneneducatie mogelijk om in het buitenland nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, die helpen om barrières in deelname aan de maatschappij of toegang tot werk te verminderen. Via deze mogelijkheid kunnen zij bovendien hun zelfvertrouwen vergroten, kennismaken met een andere cultuur en een nieuwe taal leren.

 

Mobiliteit van docenten en trainers

Middelbaar beroepsonderwijs

Binnen Erasmus+ is er aandacht voor de mobiliteit van onderwijsprofessionals in het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van deze mobiliteit is het verwerven/vernieuwen van kennis en pedagogische vaardigheden. Dit kan door les te geven of een training te volgen in het buitenland, mee te lopen met een internationale collega (‘job shadowing’), of kennis te maken met nieuwe leermethoden bij een buitenlandse partner.

 

Volwassenenonderwijs

Erasmus+

Professionals in de volwasseneducatie kunnen  profiteren van het Erasmus+ programma door individuele grensoverschrijdende leerervaringen (van korte of langere duur). Het is mogelijk om met een internationale collega mee te lopen (‘job shadowing’), een training te volgen in het buitenland, of om kennis te maken met nieuwe leermethoden bij een buitenlandse partner.

 

Doelgroep

Professionals: alle professionals die betrokken zijn bij de volwasseneneducatie. De subsidieaanvraag dient door een organisatie te worden ingediend.

 

Doel

Internationale mobiliteit die onder andere bijdraagt aan:

  • ontwikkelen van competenties in relatie tot het beroep en taalvaardigheden;
  • breder begrip van educatie in andere Europese landen;
  • verbetering van de kwaliteit van leren en doceren;
  • modernisering en internationalisering van de educatie.

Klik hier voor meer informatie.

Voor zowel docenten als studenten is het mogelijk om gebruik te maken van de Europass om de mobiliteit te vergroten. Zie hoofdstuk 13.2.1 voor een beschrijving van de Europass.