Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Καθοδήγηση και Συμβουλευτική στη Δια Βίου Μάθηση

Greece

12.Παιδαγωγική Υποστήριξη και Καθοδήγηση

12.8Καθοδήγηση και Συμβουλευτική στη Δια Βίου Μάθηση

Last update: 27 June 2022

Ακαδημαϊκή καθοδήγηση

Στο πλαίσιο των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), που λειτουργούν στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, αξιοποιούνται οι υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών. 
Όσον αφορά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), οι φοιτητές υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς (αντιστοιχεί ένας σε 30 περίπου φοιτητές).  Επίσης, οι φοιτητές συμμετέχουν στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) (5 στη διάρκεια των 10 μηνών των σπουδών). Σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των ΟΣΣ μπορεί να είναι μεγαλύτερος.  Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές τηλεφωνικά, με επιστολές ή ηλεκτρονικά μηνύματα, μετά από δική του πρωτοβουλία τουλάχιστον 6 φορές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  Κατά την επικοινωνία του με τους φοιτητές, ο διδάσκων τους συμβουλεύει, τους ενθαρρύνει και τους καθοδηγεί.
Η ακαδημαϊκή καθοδήγηση όσων φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους στη μαθησιακή τους πορεία.  Οι ιδιαιτερότητες των ενηλίκων που φοιτούν στα ΣΔΕ έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, με προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες τους.  Επιπλέον, σε κάθε ΣΔΕ προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας και ένας σύμβουλος ψυχολόγος.
Τέλος, η βάση εκπαιδευτικών ευκαιριών "πλοηγός" είναι η επίσημη εθνική βάση δεδομένων εκπαιδευτικών ευκαιριών της Ελλάδας. Αποτελεί μια μόνιμη πηγή πληροφόρησης για ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας.  Διασυνδέεται μαζί με τις εθνικές βάσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην ευρωπαϊκή πύλη δεδομένων εκπαιδευτικών ευκαιριών και παρέχει τόσο στους Έλληνες όσο και στους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα για όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης (γενική, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, αρχική ή συνεχιζόμενη κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ.), ανάλογα με τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Επαγγελματική καθοδήγηση

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί τον εθνικό επιτελικό φορέα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Στον ιστότοπο του λειτουργεί πύλη δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας ενηλίκων, όπου οι ενήλικες ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τεστ ενδιαφερόντων, τεστ αξιών, τεστ επαγγελματικών αποφάσεων, να διαμορφώσουν φάκελο σχεδιασμού σταδιοδρομίας (e-Portfolio), καθώς και να πληροφορηθούν γενικά για την αγορά εργασίας και τις σπουδές/κατάρτιση σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Τα ΚΔΒΜ αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης που παρέχουν, μεταξύ άλλων, σε ενήλικες συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Τα ΚΔΒΜ μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίες παρέχονται στα ΚΔΒΜ, αποτελούν δράσεις υποστηρικτικές, οι οποίες συνδέονται στενά με τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχονται. Περιλαμβάνουν ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες, σε αριθμό και χρονική κατανομή που καθορίζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη, με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, με στόχο τη διαμόρφωση ατομικού σχεδίου αναβάθμισης των δεξιοτήτων και την επιλογή προγράμματος κατάρτισης, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των ωφελούμενων, την προετοιμασία των συμμετεχόντων για την πρακτική άσκηση, αν προβλέπεται στο πρόγραμμα, την προσέγγιση της αγοράς εργασίας ευρύτερα και την υποστήριξη της διατήρησης θέσης εργασίας για εργαζόμενους συμμετέχοντες.
Σε κάθε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας. Ειδικότερα, σ σύμβουλος σταδιοδρομίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος μια (1) ώρα εβδομαδιαίως, β) παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, γ) αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες-αιτήματα των εκπαιδευομένων όσον αφορά στις επαγγελματικές δυνατότητές τους, δ) επικοινωνεί με άλλους φορείς-υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευομένους στις κατάλληλες υπηρεσίες και ε) δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.
Σε κάθε δημόσιο ΙΕΚ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ). Στις αρμοδιότητες του ΓΕΑΣ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων και αποφοίτων των ΙΕΚ.

Δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, επαγγελματικού προσανατολισμού και πληροφόρησης παρέχονται από διάφορους δημόσιους φορείς σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας για θέματα που αφορούν το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

  • Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανέργους για τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.  Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Διαχείριση Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.  Όσοι επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο συμβούλων EURES του ΟΑΕΔ.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφόρηση παρέχονται επίσης στο Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων ΓΣΕΕ, στο Γραφείο Απασχόλησης & Στελέχωσης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ, και στο Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
  • Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποτελεί επίσης μια βασική υπηρεσία στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξης που απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες, εργαζόμενους, ανέργους και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστήμιων περιλαμβάνουν Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων κατά τη μετάβασή τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.
  • Μία από τις καινοτομίες που περιλαμβάνονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας σε κάθε σχολείο.  Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας.